10/01/2560

วิธีการติดตั้ง Zentyal

ขั้นตอนแรก ให้ Download ตัว ISO ของ Zentyal มาก่อน ที่  Zentyal      เลือก download  ตามรูป


เมื่อ download เสร็จ ให้ทำการ ติดตั้ง กับ ตัว virtual machine  อเไรก็ได้ ในที่นี้ขอใช้ virtual box ของ oracle  เปิดโปรแกรมขึ้นมา เลือก NEW >>

เลือกประเภท OS  ให้เลือกตามดังรูป


ต่อมา กำหนดขนาด Ram  ตามต้องการต่อมา กำหนด hdd  ให้เลือก ตามดังรูป


ต่อมาเลือก ประเภทของ Hdd  ให้เลือกตามดังรูป


จากนั้นจะมีให้กำหนดขนาดของ HDD  ให้กำนดตามความต้องการ


หลังจากนั้นกด Create
ให้เลือก zentyal แล้ว เลือก setting ด้านบนหลังจากน้ันให้เลือก Network แล้ว ไปที่ Adapter 2 แล้ว check ตรง Enable  เพื่อ ทำการ เพิ่ม LAN Card อีกตัว และ กด OKหลังจากนั้น ติดตั้ง เลือก Image ISO ที่ download มา  แล้วเลือกตามรูป


ให้เลือก อันแรก


ขั้นตอนถัดไป ให้เลือก ภาษาที่ใช้สำหรับ Interface ให้เลือกดังรูป


หลังจากนั้นจะขึ้นถามต้องการตั้งค่า keyboard หรือไม่ ให้ตอบ No


หลังจากนั้น เลือกตามรูปหลังจากนั้น ให้เลือก การ์ดแลน 1 ตัว เพื่อให้เป็นตัวหลัก


ใส่ชื่อ Hostname ลงไป

หลังจากนั้นจัมีหน้าให้กรอกชื่อ username  ในที่นี้ ให้ใส่ตามรูป คือ administration

หลังจากนั้นใส่ Password แนะนำ ให้ใส่ตามหลัก security ตัวอักษรใหญ่ ตัวเล็ก ตัวเลข หรืออักขระพิเศษ
และใส่ Password อีกครั้ง  พอเสร็จเรียบร้อยหลลังจากนั้น มันจะถามว่า  config time zone  อัตโนมัติ  ตาม location หรือไม่ ตอบ yes
หลังจากนั้น รอ Install ประมาน 15 นาที

เมื่อเสร็จสิ้น ก็จะแสดงดังรูป

หลังจากนั้น ให้ reboot เครื่อง เมื่อ reboot เสร็จก็เจอ หน้าinterface desktop ของ zentyal


ให้ใส่ username :administration  Password  ตามที่ตั้ง ลง ไป ถ้า login สำเร็จ จะเจอหน้าจ สำหรับ ติดตั้ง package และ feature ต่างๆๆ ให้เลือก ลง
เมื่อ เลือก package ที่ต้องการ เสร็จ ให้กด Install จะแสดงหน้า ยืนยัน การ install


Install ประมาน 10 นาที
ซักพักจะมีให้ ตั้งค่า Lan Card ให้ ตัว ไหน ออกข้างนอก หรือภายใน


ต่อไป เป็น การกำหนด Ip address  LAn card ของแต่ละตัว


เมื่อ Install เสร็จ ก็ จะ ขึ้นหน้าต่างตามรูป ให้กด Go to dashboard


เมื่อ เข้ามายังหน้า dashboard ก็จะแสดงเมณู ทุกอย่าง สถานะทุกอย่าง feature ทุกอย่าง ของ Zentyal

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น