วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563

แจ้งเตือนอีเมล์ ส่งไวรัส อ้างส่งจากหน่วยงานราชการ และลงชื่อผู้บังคับบัญชาระดับสูง

IT ได้รับแจ้งจาก USER ว่าได้รับอีเมล ต้องสงสัย อ้างหน่วยงานราชการและลงชื่อผู้บริหารระดับสูง

ข้อมูลตามภาพ
โดย ข้อมูลผู้ส่งที่ปรากฎ เป็น


และทำทีเป็นมีเอกสารแนบ (แบบที่ไม่ชัดเจนเพื่อให้ผู้รับ กดเข้าไปดูเอกสาร)

วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2563

Path Config File ของระบบ Elastix/Issabel


DIRECTORY เก็บไฟล์บันทึกเสียงการสนทนา
  • /var/spool/asterisk/monitor

DIRECTORY เก็บไฟล์ Voice Mail
  • /var/spool/asterisk/voicemail

DIRECTORY เก็บไฟล์ config Extension สำหรับทำ Dial Plan
  • /etc/asterisk/extensions.conf

DIRECTORY เก็บไฟล์เสียงสำหรับทำ Announcement
  • /var/lib/asterisk/sounds

DIRECTORY เก็บไฟล์ PHPAGI
  • /var/lib/asterisk/agi-bin