วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560

การสร้างคำสั่งขายในโมดูล Sale

การสร้างคำสั่งขาย/sale order

-ในขั้นแรกให้ติดตั้งโมดูลการจัดการการขาย เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีเมนูขึ้นมาที่ด้านให้คลิกที่คำว่าการขายได้เลย
-เมื่อคลิกเข้ามาแล้ว ให้คลิกไปที่คำสั่งขาย/sale order
-จากนั้นคลิกไปที่สร้าง


เมื่อคลิกเข้ามาที่สร้างแล้ว ในส่วนของหน้านี้จะมีให้ใส่ข้อมูล
-ลูกค้า วันหมดอายุและระยะเวลาชำระเงิน
-ในส่วนของแถบด้านล่างจะมีรายการสินค้า ในรายการสินค้าจะมีสินค้า, รายละเอียด, ordered qty, ส่งมอบแล้ว, แจ้งหนี้แล้ว, ราคาต่อหน่วย, ภาษีและรวม
จากนั้นบันทึกข้อมูล

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น