วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562

ขั้นตอนการ Factory reset กล้อง Hikvision โดยการกดปุ่ม reset

ขั้นตอนการ Factory reset กล้อง Hikvision โดยการกดปุ่ม reset
  1. ถอด power supply ของกล้องออกก่อน
  2. กดปุ่ม reset ค้างไว้
  3. จ่ายไฟเข้ากล้องใหม่ ขณะกดปุ่ม reset อยู่
  4. กดปุ่ม reset ค้างไว้ต่ออีก 10 วินาที
  5. ปล่อยปุ่ม reset จากนั้นกล้องจะ reboot 1 รอบ
หลังจาก reset กล้องเรียบร้อย สามารถใช้โปรแกรม SADP เข้าไป active กล้องและตั้งค่ารหัสผ่านได้เลยครับ

SADP : https://www.hikvision.com/en/Support/Downloads/Tools
Ref: https://www.use-ip.co.uk/forum/threads/how-to-reset-a-hikvision-ip-camera-using-the-pushbutton-updated-30th-october-2018.1767/

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562

How TO UpFirmware Switch Huawei

How to Up Firmware Switch Huawei

วันนี้ทางผู้เขียนขอแนะนำวิธีการ Up Firmware Switch Huawei Model  S5700 Series  เพื่อให้ได้ Firmware Switch ที่ทันสมัยมากขึ้น  โดยมีขั้นตอนดังนี้

รายการอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่ต้องเตรียม
1.switch Huawei Quidway  S5700 Series

2.ซอฟต์แวร์ สำหรับทำการ Update Firmware Switch Huawei S5700  ชื่อ S5700 V200R011C10spc600
   ซึ่งทาง Huawei ปล่อย Firmware มาเมื่อวันที่ 2018-05-31
   (วิธีการ Download Firmware จะอธิบายอีกครั้งในบทความ)


วันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562

Exchange: Share a users calendar via Management Console

Use the Add-MailboxFolderPermission cmdlet to add folder-level permissions for users in mailboxes.

To modify the permissions that are assigned to the user on a mailbox folder, use the Set-MailboxFolderPermission cmdlet. To remove all permissions that are assigned to a user on a mailbox folder, use the Remove-MailboxFolderPermission cmdlet.

Example

Add-MailboxFolderPermission -Identity ayla@contoso.com:\Calendar -User julia@contoso.com -AccessRights  LimitedDetails

this example share Ayla as a calendar to Julia's mailbox, And view availability data with subject and location.

Ref: https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/exchange/mailboxes/add-mailboxfolderpermission?view=exchange-ps

วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562

How to Reset Password HP Switch


Step 1 ขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์

1.1Switch HP2530-24 G
1.2สาย Console 
    1.2.1  สาย Console Cable โดยด้านนึงเป็นหัว DB9 และปลายสายเป็น RJ 45
    1.2.2  Serial Cable DB9 Convert-to USB
1.3 อุปกรณ์ปลายแหลม (สามารถใช้ ลวดหนีบกระดาษได้)Step 2 ต่อสาย Console เข้ากลับคอมพิวเตอร์ที่ต้องการ Configuration และทำการ Reset Password (ตามภาพประกอบ)

วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

Grafana: ตั้งค่า share dashboard ให้สามารถดูได้โดยไม่ต้องเข้าระบบ

1. Login to grafana web server.

2. Go to Configuration and Server Admin

3. Tab Orgs, Create new org for anonymous auth.

4. Then, Create data sources and dashboard as you want.

5. Login shell to grafana server

6. Config grafana
    # vi /etc/grafana/grafana.ini

7. Edit value in file as follow below.

    [auth.anonymous]

    enabled = true
    org_name = <<Name org in number 3>>

8. Save file after change value.

9. Restart service grafana server
   # service grafana-server restart


Ref: https://stackoverflow.com/questions/33111835/how-to-setup-grafana-so-that-no-password-is-necessary-to-view-dashboards