วันพุธที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563

แก้ปัญหา Exchange 2010 เข้าใช้งานไม่ได้ขึ้น Server Error in '/owa' Application

Login เว็บเมลแล้วเข้าใช้งานไม่ได้ขึ้น Server Error in '/owa' Application

1. ตรวจสอบข้อมูล Error พบว่าไม่สามารถเปิด Mailbox ของผู้ใช้ได้


2.ตรวจสอบสถานะ Service Microsoft Exchange ว่าขึ้น Started ทั้งหมดแล้ว หากยังไม่ขึ้นให้คลิ๊กขวาที่ service แล้วเลือก Start
3. เข้า Exchange Server จากนั้นเปิด Exchange Management Console ไปที่ Microsoft Exchange On-Premises -> Organization Configuration -> Mailbox แท็บ Database Management
4. ตรวจสอบ Mailbox ว่าขึ้น Mounted แล้ว หากยังไม่ขึ้นกด Restart service Microsoft Exchange Information Store

5. ตรวจสอบทั้งหมดเรียบร้อย สามารถเข้าใช้งานได้ปกติ

vSphere Client เชื่อมต่อกับ vCenter แล้วมีข้อความแจ้ง Alert: Host IPMI System Event Log status

ที่แถบ Alarms จะแสดงข้อมูลตามภาพ


ตรวจสอบเบื้องต้นให้ไปที่ แถบ Hardware Status  จะพบบว่า ระบบแจ้งว่า สามารถเก็บ Log ได้ 64 รายการ และตอนนี้ ก็เต็มแล้ว จะไม่สามารถเก็บเพิ่มได้
ที่แถบ View ให้เลือก System Event log แล้วตรวจดู อาจบันทึกไว้ก่อนทำการ Reset

เมื่อสำรองข้อมูลแล้วให้กด  System Event log ด้านบน

เมื่อกดแล้ว Log และ Alarm จะหายไป (สามารถรับ Log เพิ่มได้)


เท่านี้ครับ

ข้อมูลเบื้องต้น นำมาจาก
https://sulkiflee-n.blogspot.com/2015/12/ipmi-system-eventlog-reset-sensor-exsi.html