วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560

Module to Delight Your Employees

Module to Delight Your Employees
  1. Fleet
- Odoo รองรับการบริหารจัดการข้อมูลยานพาหนะภายในธุรกิจของคุณ และยังสามารถบันทึกทุกความเคลื่อนไหวของยานพาหนะได้อย่างง่ายดาย ทำให้คุณสามารถวางแผนการจัดส่งสินค้า, การลดงบประมาณการใช้จ่าย อีกทั้งยังสามารถ เพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุนการใช้งานยานพาหนะได้อีกด้วย

  1. Employees
- ตรวจสอบข้อมูลของบุคลากรในทีมของคุณ


  1. Enterprise Social Network
- สร้าง social network ภายในองค์กร ง่ายต่อการแชร์ข้อมูล

  1. Recruitment
- กระบวนการในการแสวงหาและจูงใจผู้สมัครงานที่มีความสามารถเข้ามาทำงานในองค์กร เริ่มต้นตั้งแต่การแสวงหาคนเข้าทำงานและสิ้นสุดเมื่อบุคคลได้มาสมัครงานในองค์การ


  1. Expenses
- ตรวจสอบ และบันทึกทุกความเคลื่อนไหว ของข้อมูลการใช้จ่ายของบุคลากรอย่างแม่นยำ

  1. Appraisal
- สังเกตการพัฒนาในความสามารถของบุคลากร

ที่มา : http://odoo-thai.com

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น