วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560

การสร้างแผนก

การสร้างแผนก
คลิกที่แถบด้านบนคำว่าบุคลากร แล้วด้านข้างจะมีเมนู 2 เมนูคือ แผนกกับบุคลากร ซึ่งเราจะสร้างแผนกดังนั้จึงคลิกที่แผนก


จะได้หน้าแบบด้านบน จากนั้นก็คลิกที่สร้าง และใส่ชื่อแผนก ข้อมูลแผนก


เสร็จแล้วให้คลิกบันทึกข้อมูล


เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยจะได้หน้าแบบนี้เป็นอันเสร็จ

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น