วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2560

วิธีการแก้ไข Window 7 Logon ไม่ได้ (The User Profile Service failed the logon)เมื่อเข้าระบบคอมพิวเตอร์จะพบข้อความแสดงข้อผิดพลาด “The user profile service failed the logon user profile cannot be loaded” โปรไฟล์ผู้ใช้บริการไม่สามารถเข้าระบบได้

ในบางครั้ง Windows อาจอ่าน User Profile ผิดพลาดก่อนที่จะทำตามวิธีการด้านล่างให้ลอง Restart เครื่องและเข้าระบบอีกครั้ง ถ้าหาก Restart เครื่องแล้วยังไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ ให้ใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหาครับ


1. Restart คอมพิวเตอร์ กด F8 เพื่อเข้า Safe Mode
2. หลังจากเข้าระบบได้แล้ว คลิก Start แล้วพิมพ์ regedit ในกล่อง ค้นหา จากนั้นกด ENTER
3. Registry Editor เลือก HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
4. คลิกโฟลเดอร์ S-1-5 แต่ละโฟลเดอร์ จากนั้นคลิก ProfileImagePath เพื่อค้นหา User Profile ที่ผิดพลาด 


5. เมื่อพบโฟล์เดอร์ User Profile ที่ผิดพลาด หากมีโฟลเดอร์ 2 โฟลเดอร์ที่ขึ้นต้นด้วย S-1-5 และตามด้วยตัวเลขหลายตัวต่อเนื่อง ให้นำโฟลเดอร์ .bak มาใช้งานแทนโฟล์เดอร์เดิม
     - คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่ไม่มีนามสกุล .bak จากนั้นคลิก เปลี่ยนชื่อ พิมพ์ .ba
     - คลิกขวาที่โฟลเดอร์ืที่ชื่อ .bak จากนั้นคลิก เปลี่ยนชื่อ ลบ .bak ที่ส่วนท้ายของชื่อโฟลเดอร์
     - คลิกขวาโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า .ba จากนั้นคลิก เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนส่วนท้ายของโฟลเดอร์จาก .ba เป็น .bak

6. คลิกโฟลเดอร์ที่ไม่มี .bak ในบานหน้าต่างรายละเอียด ให้ดับเบิลคลิก RefCount แล้วพิมพ์ 0 จากนั้นคลิก OK

7. คลิกโฟลเดอร์ที่ไม่มี .bak ในบานหน้าต่างรายละเอียด ให้ดับเบิลคลิก State แล้วพิมพ์ 0 จากนั้นคลิก OK

8. ปิดโปรแกรมแก้ไขรีจิสทรี แล้วเริ่มระบบใหม่ จากนั้นเข้าสู่ระบบอีกครั้ง

Ref : https://support.microsoft.com/en-us/help/947215/you-receive-a-the-user-profile-service-failed-the-logon-error-message

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น