วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

Pentaho CDE DashBoard [Drill-Down ไปยังอีก DashBoard]

Drill-Down ไปยังอีก DashBoard นึง คือการที่เราจะมี 2 DashBoard ซึ่ง DashBoard แรกจะทำหน้าที่แสดงข้อมูลขั้นแรก ส่วน DashBoard ที่ 2 จะแสดงข้อมูลที่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่า หรือคือละเอียดกว่า โดยจะใช้วิธีการ Passing Parameter ไปยังอีก DashBoard

1. DashBoard ที่ 1 จะแสดงกราฟเป็น Bar Chart
2. DashBoard ที่ 2 จะ Passing Parameter จาก DashBoard ที่ 1 จะแสดงกราฟเป็น Line Chart

เริ่มต้นให้เราสร้าง DashBoard ที่ 1 และ 2 ให้เรียบร้อย ซึ่ง DashBaord ที่ 2 ยังไม่ต้องสร้างอะไรเลยก็ได้

ตัวอย่าง DashBaord 1

Pentaho CDE Dashboard [Select และ Parameter]

บทความนี้จะพูดถึงการทำตัวเลือก (Select) และเมื่อ Select แล้วเราจะนำค่าที่ Select ส่งไปยัง Query ที่ต้องการใช้ค่าที่ Select คือการส่ง Parameter นั้นเอง

สิ่งที่จะทำ
1. สร้างส่วนของ Select (Select Component)
2. ส่งค่า Parameter ไปใช้ใน Query

วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560

Pentaho CDE DashBoard [การจัดหน้า Dashboard]

การจัดหน้า DashBoard เราจะใช้ Bootstrap เรื่อง Grid System เข้ามาช่วยซึ่งจะช่วยให้ DashBoard ของเรารองรับกับอุปกรณ์ที่มีขนาดต่างกันได้อย่างเหมาะสม

ขั้นตอนแรกเราต้องมารู้จัก Grid System ของ Bootstrap กันก่อน โดย Grid System จะแบ่งออกเป็น 4 ขนาดได้แก่
  1. Extra small devices หรือ Phone (xs)
  2. Small devices หรือ Tablets (sm)
  3. Medium devices หรือ Desktops (md)
  4. Large devices (lg)

Pentaho CDE DashBoard [การใช้งานเบื้องต้น]


Pentaho CDE DashBoard เป็น Plug-in ตัวหนึ่งที่มาพร้อมกับการติดตั้ง Pentaho BI Server (การติดตั้ง) ซึ่งจะแสดงข้อมูลที่ได้จากการ Query ออกมาในรูปแบบของกราฟหรือตาราง ซึ่งรองรับการ Query แบบต่างๆเช่น MDX Query, SQL Query เป็นต้น จะแสดงออกมาผ่าน Web Browser ที่สามารถจัด Design ของหน้า DashBoard ได้เอง

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2560

Nodemcu ESP8266 Connect WiFi

ติดตั้ง Arduino IDE สามารถดาวโหลดได้ ที่นี่- เมื่อทำการติดตั้ง Arduino IDE เรียบร้อยแล้ว ให้เปิด Arduino IDE ขึ้นมา
- ไปที่ Menu File >> Preferences
- ใส่ URL >> ลงใน Addition Board Manager URLs: ดังนี้
http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json
(สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมหากมีการเปลี่ยนแปลงได้จาก https://github.com/esp8266/Arduino)


- แล้วกด OK
- จากนั้นไปที่ Menu Tools >> Boar:”xxxxxx” >> Board Manager…


- เลือก Type เป็น Contributed ไปที่ ESP8266 และกด Install


- รอจนติดตั้งเสร็จ- เมื่อติดตั้ง ESP8266 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ปิดโปรแกรม Arduino IDE ก่อน แล้วจึงเปิดขึ้นมาใหม่
- เมื่อเปิดโปรแกรม Arduino IDE ขึ้นมาใหม่ ให้ลองไปที่ Menu Tools >> Board:”xxxxxx” จะพบว่า มี Menu สำหรับเลือกใช้งาน ESP8266 กับ Arduino IDE ขึ้นมาให้เลือกใช้งาน


มาถึงขั้นตอนการ connect wifi นะครับ

เขียนโค้ดลงไปในโปรแกรมดังนี้
#include <ESP8266WiFi.h>const char* ssid = "Your WiFi SSID";const char* password = "Your Password"; void setup() { Serial.begin(9600); Serial.println("Starting..."); WiFi.begin(ssid, password); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(250); Serial.print("."); } Serial.println("WiFi connected"); Serial.println("IP address: "); Serial.println(WiFi.localIP());} void loop() {}
เพียงเท่านี้ก็สามารถทำให้ Nodemcu Connect WiFi ได้แล้ว 


Arduino วัดอุณหภูมิและความชื้น ด้วยเซนเซอร์ DHT11
รูปภาพ เซนเซอร์ DHT11 Arduino สามารถใช้งานเป็นอุปกรณ์เซนเซอร์ ความชื้นและอุณหภูมิ สำหรับประยุกต์ใช้กับงานตามต้องการได้ เช่น ระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในห้องserver  แล้วเปิดปิดแอร์ตามอุณหภูมิที่ตั้งไว้หรือจะใช้ทำเป็นเซนเซอร์เล็ก ๆ สำหรับมอนิเตอร์อุณหภูมิความชื้นในสถานที่ต่าง ๆ การใช้งานเซนเซอร์อุณหภูมิและความชื้นร่วมกับ Arduino สามารถทำได้โดยง่าย เพราะมีไลบารีมาให้พร้อมใช้งาน เพียงแค่ก็อปไปวางก็สามารถดึงค่าอุณหภูมิและความชื้นออกมาได้แล้ว

ดาวโหลดไลบารี DHT11 ได้ที่นี่ http://www.allarduino.com/download/DHT11.rar

วิธีต่อสายตัวเซนเซอร์ DHT11  เข้ากับArduino


ภาพต่อสายตัวเซนเซอร์ DHT11  เข้ากับArduino


สำหรับการต่อวงจร DHT11 กับ Arduino ต่อตามนี้

สายสีดำ -> Gnd
สายสีแดง -> 5 Vcc
สายสีน้ำเงิน -> 2 (สาย ข้อมูล)

การเขียนโคด Arduino เพื่ออ่านค่าความชื้นและอุณหภูมิจากเซนเซอร์ DHT11 (ในตัวอย่างจะใช้โปรแกรมArduino IDE สามารถดาวโหลดได้ที่นี่)

#include "DHT.h" DHT dht; void setup(){ Serial.begin(9600); Serial.println(); Serial.println("Status\tHumidity (%)\tTemperature (C)\t(F)"); dht.setup(2); // data pin 2} void loop(){ delay(dht.getMinimumSamplingPeriod()); float humidity = dht.getHumidity(); // ดึงค่าความชื้น float temperature = dht.getTemperature(); // ดึงค่าอุณหภูมิ Serial.print(dht.getStatusString()); Serial.print("\t"); Serial.print(humidity, 1); Serial.print("\t\t"); Serial.print(temperature, 1); Serial.print("\t\t"); Serial.println(dht.toFahrenheit(temperature), 1);}
เปิดดูผลลัพธ์ที่หน้าจอ Serial Monitor ก็จะพบว่าเราสามารถดึงค่าอุณหภูมิ ความชื้น
(Tools > Serial Monitor)


Credit : www.arduinoall.com

วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560

การติดตั้ง htop บน CentOS7

htop เป็นคำสั่งที่ผมใช้อยู่เสมอบน Linux ทีใช้งาน
แต่เมื่อมาใช้งาน CentOS แล้วพบว่าไม่สามารถสั่ง Yum install โดยตรงได้ ต้องดำเนินการตามนี้ครับ
yum -y install epel-release
หลงจากนั้นให้ติดตั้งได้ตามปกติครับ
yum -y install htop


เปรียบเทียบผลการทำงานของทั้งสองคำสั่ง

ที่มา
http://elearning.wsldp.com/pcmagazine/centos-install-htop/

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560

วิธีติดตั้ง Splunk บน CentOS 7

Splunk Enterprise การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล Machine Data ด้วยการนำแนวคิดของ Big Data Analytics มาพัฒนาเป็นระบบสำเร็จรูป เพื่อให้ทุกๆ องค์กรสามารถสร้างระบบ Big Data สำหรับจัดเก็บข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อธุรกิจหรือระบบ IT และนำไปวิเคราะห์เพื่อประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ ได้หลากหลายรูปแบบ ด้วยการตรวจสอบและวิเคราะห์ทุกๆ ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บภายในระบบแบบ Real-time ทำให้ Splunk Enterprise มีความสามารถในการค้นหาข้อมูลต่างๆ ในเงื่อนไขตามที่กำหนด, การแสดงผลข้อมูลในรูปแบบของกราฟหรือตารางได้ตามต้องการ และการที่ Splunk Enterprise เปิดกว้างให้สามารถนำข้อมูลทุกชนิดมาจัดเก็บและวิเคราะห์ร่วมกันได้ ทำให้การประยุกต์ใช้ Splunk เป็นไปได้อย่างไร้ขีดจำกัด

Splunk Enterprise สามารถติดตั้งบนระบบปฏิบัติการแบบ 64 บิท บทความนี้จะเขียนเกี่ยวกับการติดตั้ง Splunk Enterprise บนเซิร์ฟเวอร์ CentOS 7 ครับ

1.Download Splunk Enterprise สร้างบัญชีและดาวน์โหลด Splunk จากเว็บไซต์ ที่นี่


กดเลือก Linux ไฟล์ .rpm จากนั้น Upload ไปที่เซริฟเวอร์ที่จะติดตั้ง
2. สร้าง Splunk User และติดตั้งไฟล์ RPM
# groupadd splunk
# chmod 744 splunk_package_name.rpm
# rpm -i splunk_package_name.rpm
default directory ของโปรแกรมจะอยู่ที่ /opt/splunk

3. ติดตั้ง Splunk Enterprise
# su - splunk
$ cd bin/

$ ./splunk start --accept-license

This appears to be your first time running this version of Splunk.

Copying '/opt/splunk/etc/openldap/ldap.conf.default' to '/opt/splunk/etc/openldap/ldap.conf'.
Generating RSA private key, 1024 bit long modulus
.++++++
..................++++++
e is 65537 (0x10001)
writing RSA key

Generating RSA private key, 1024 bit long modulus
................++++++
..++++++
e is 65537 (0x10001)
writing RSA key

Moving '/opt/splunk/share/splunk/search_mrsparkle/modules.new' to '/opt/splunk/share/splunk/search_mrsparkle/modules'.

Splunk> Australian for grep.

Checking prerequisites...
Checking http port [8000]: open
Checking mgmt port [8089]: open
Checking appserver port [127.0.0.1:8065]: open
Checking kvstore port [8191]: open
Checking configuration... Done.
Creating: /opt/splunk/var/lib/splunk
Creating: /opt/splunk/var/run/splunk
Creating: /opt/splunk/var/run/splunk/appserver/i18n
Creating: /opt/splunk/var/run/splunk/appserver/modules/static/css
Creating: /opt/splunk/var/run/splunk/upload
Creating: /opt/splunk/var/spool/splunk
Creating: /opt/splunk/var/spool/dirmoncache
Creating: /opt/splunk/var/lib/splunk/authDb
Creating: /opt/splunk/var/lib/splunk/hashDb
Checking critical directories... Done
Checking indexes...
Validated: _audit _internal _introspection _thefishbucket history main summary
Done
New certs have been generated in '/opt/splunk/etc/auth'.
Checking filesystem compatibility... Done
Checking conf files for problems...
Done
Checking default conf files for edits...
Validating installed files against hashes from '/opt/splunk/splunk-6.4.0-f2c836328108-linux-2.6-x86_64-manifest'
All installed files intact.
Done
All preliminary checks passed.

Starting splunk server daemon (splunkd)...
Generating a 1024 bit RSA private key
.....................++++++
...........................++++++
writing new private key to 'privKeySecure.pem'
-----
Signature ok
subject=/CN=server1.centos7.com/O=SplunkUser
Getting CA Private Key
writing RSA key
Done
[ OK ]

Waiting for web server at http://127.0.0.1:8000 to be available.... Done
If you get stuck, we're here to help.
Look for answers here: http://docs.splunk.com

The Splunk web interface is at http://server1.centos7.com:8000

$ ./splunk enable boot-start

4. ตั้งค่าการใช้งาน Splunk

เข้าใช้งาน Splunk โดยใช้ Username/password ของ Admin คือ admin/changeme หลังจากเข้าสำเร็จ ระบบจะให้เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่


 หลังจากเข้าใช้งานผ่าน Username และ Password ใหม่ ระบบก็พร้อมใช้งานแล้วครับ


Ref : docs.splunk.com