วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562

How to Reset Password HP Switch


Step 1 ขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์

1.1Switch HP2530-24 G
1.2สาย Console 
    1.2.1  สาย Console Cable โดยด้านนึงเป็นหัว DB9 และปลายสายเป็น RJ 45
    1.2.2  Serial Cable DB9 Convert-to USB
1.3 อุปกรณ์ปลายแหลม (สามารถใช้ ลวดหนีบกระดาษได้)Step 2 ต่อสาย Console เข้ากลับคอมพิวเตอร์ที่ต้องการ Configuration และทำการ Reset Password (ตามภาพประกอบ)

วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562