วันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ทดสอบ ถอดชุด Raid เก็บไว้ แล้วนำเครื่องไปใช้งานอื่นพร้อม Disk ชุดใหม่ เสร็จแล้วนำ Raid ชุดเดิมกลับมาใส่อีกครั้งจะเป็นอย่างไรบ้าง

ปัญหาได้รับแจ้งจากเพื่อนมาว่า Server พังแต่ Disk ยังใช้งานได้อยู่ ถ้านำ Disk ชุดนี้ไปเสียบกับเครื่องอื่น รุ่นเดียวกันจะสามารถทำงานต่อได้เลยหรือไม่ (เบื้องต้นต้องการแค่ข้อมูลบางส่วนใน Raid ชุดดังกล่าว)

เบื้องต้อนพอดีว่ามีเครื่อง Server ว่างอยู่ พร้อม Disk 2 ชุด (4 ลูก) เลยตั้ง lab ทดสอบตามขั้นตอนนี้ครับ

 

วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ใช้เครื่องอยู่ปกติ แล้วรู้สึกว่าเครื่องทำงานหนักขึ้น เสียง(รอบ)พัดลมเพิ่มขึ้น รู้สึกได้ว่าคอมช้าลง อาจมาจาก Windows Update

จากการใช้งาน Windows 10 อยู่ปกติ แล้วรู้สึกว่าเครื่องทำงานหนักขึ้น เสียง(รอบ)พัดลมเพิ่มขึ้น รู้สึกได้ว่าคอมช้าลง อาจมาจาก Windows Update

เบื้องต้น ทำงานอยู่แล้วเสียงพัดลมดังขึ้นเอง

ตรวจสอบ CPU Usage พบว่ามีการทำงานหนักขึ้นจริง
 
 
 ตรวจสอบ Process พบว่าเป็นงานของ Windows Installer
 
 ตรวจสอบ Windows Update พบว่ามีการทำงานอยู่จริง

จึงสรุปได้ว่า การ Update Windows อาจทำให้เครื่องทำงานหนักขึ้นได้

หากจะป้องกันการทำงานดังกล่าว อาจตั้งเวลาให้เครื่องทำการ Update Windows ในช่วงเวลาที่กำหนดได้ครับ

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561

วันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561

HDD หายไปหลังจากแจ้ง Support มาเปลี่ยน TouchPad สรุปว่า ช่างลืมเสียบสาย HDD

เครื่อง Notebook มีปัญหา TouchPad ไม่สามารถใช้งานได้ แจ้ง Onsite Support เจ้าหน้าที่เข้ามาเปลี่ยน TouchPad อันใหม่ แล้ว สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว หลังจากนั้นหลายวัน User คืนเครื่องกลับมา IT ทำการตรวจสอบ จากการตรวจสอบพบว่า Disk Sata หายไปจากระบบ พบแต่ SSD ที่ลง OS ไว้ ตรวจสอบใน BIOS พบแต่ SSD ไม่พบ Harddisk