วันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563

 

การรีเซ็ตค่า Drum Unit Life สำหรับเครื่องปริ้น Fuji Xerox รุ่น DocuPrint P285 dw

สำหรับเครื่องปริ้นรุ่นนี้ เวลาที่ทำการเปลี่ยน Drum ใหม่แล้ว ค่า Drum Unit life จะไม่ถูกรีเซ็ต เราต้องทำการรีเซ็ตเอง โดยมีขั้นตอน ดังนี้

1. หลังจากที่เปลี่ยน Drum แล้ว ที่หน้าเครื่อง ให้กดปุ่ม OK กับลูกศรชี้ขึ้น พร้อมกัน

วันอังคารที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563

การลบ Workbook ออกจาก Excel

 User แจ้งปัญหาว่าเปิด Excel มาแล้วพบว่า Excel ค้าง เสมอ (ไฟล์รับมาจากหน่วยงานภายนอก)

ตรวจสอบเบื้องต้น พบกว่า มีการใช้งาน Workbook ในเอกสาร

 

มีการแจ้งเตือน ให้กดดูรายละเอียด

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

วิธีเปิดใช้งานบันทึกเสียงสายสนทนาแบบอัตโนมัติของโทรศัพท์ Yealink SIP-T48U ลงแฟลชไดร์

1. Login เข้าหน้าตั้งค่า Yealink ผ่านทาง IP 

2. เลือกเมนู Setting และเลือก Configuration

    

 

วิธีติดตั้ง VMWare-Tools ใน VM ทีเป็น Ubuntu Debian

 ลองทำแบบใส่แผ่นแล้ว แต่ไม่ผ่าน เลยลอง

# apt-get install open-vm-tools

ใช้ได้ดีเลยทีเดียว

ที่มา
https://vitux.com/how-to-install-vmware-tools-in-debian-10/

เพิ่มเติม
ทดสอบกับ CentOS7 ด้วยคำสั่ง
# yum install -y open-vm-tools

ก็สามารถใช้งานได้เช่นกัน (เมื่อติดตั้งแล้ว อย่าลืม Reboot ด้วยนะครับ)

ติดตั้ง Debian 10 แล้วไม่มี ssh-server สั่ง apt update ก็ไม่ได้ ต้องมาเพิ่ม Server เอง

 หลังจากติดตั้งใหม่ (ไม่เคยใช้ Debian มาก่อน) ค่อนข้างงงนิดหน่อย


สั่ง apt แล้วนิ่ง พบปัญหา

debian apt unable to locate package

หรือ อื่น ๆ 


สรุปว่าต้องเพิ่ม List Server โดยเข้าไปแก้ไขไฟล์นี้

 /etc/apt/sources.list

แล้วทำการเพิ่มข้อมูลชุดนี้

deb http://deb.debian.org/debian buster main contrib non-free
deb-src http://deb.debian.org/debian buster main contrib non-free

deb http://deb.debian.org/debian-security/ buster/updates main contrib non-free
deb-src http://deb.debian.org/debian-security/ buster/updates main contrib non-free

deb http://deb.debian.org/debian buster-updates main contrib non-free
deb-src http://deb.debian.org/debian buster-updates main contrib non-free
 
ลองลงสั่ง
#apt update
#apt upgrade 
 
ก็จะสามารถสั่ง ติดตั้ง ssh server ได้
#apt install openssh-server
 


วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

การตั้งค่าให้ OpenVAS: Greenbone Version 20.08.0 Auto Update

จากการติดตั้ง OpenVAS: Greenbone Version 20.08 ผ่านไปอย่างยากลำบากแล้ว ปัญหาต่อมาที่พบคือ ฐานข้อมูล (Feed Status) ไม่อัพเดตเองอัตโนมัติ ซึ่งทดสอบใช้คำสั่ง อัพเดต แบบ Manual แล้วพบว่าสามารถใช้งานได้ แต่ยังไม่สามารถทำงานแบบ Auto ได้

  เบื้องต้น ได้ลองเอา คำสั่ง Update Manual มาใส่ Crontab แล้ว แต่ยังไม่สำเร็จ จึงให้ท่านอื่นมาช่วย โดยดำเนินการตามนี้

 

#crontab -e

 

SHELL=/bin/bash
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/opt/gvm/bin:/opt/gvm/sbin:/opt/gvm/.local/bin
32 1 * * * /bin/bash /opt/gvm/updateopenvas.bash > /opt/gvm/update_logs.log 2>&1


# cat /opt/gvm/updateopenvas.bash

#! /bin/bash
whoami
echo "Time Start: $(date)" >> /opt/gvm/update_logs.log
greenbone-nvt-sync
greenbone-certdata-sync
greenbone-scapdata-sync
greenbone-feed-sync --type GVMD_DATA
greenbone-feed-sync --type SCAP
greenbone-feed-sync --type CERT
echo "Time End: $(date)" >> /opt/gvm/update_logs.log

ลองดูนะครับ ผมทำตามขั้นตอนดังกล่าว พบว่าสามารถ Auto Update ได้แล้ว


วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563

การเพิ่มกล้อง IP CCTV AVTECH ด้วย Onvif เพื่อใช้งานกับ NVR HIKVISION

เมื่อปีที่แล้ว ซื้อชุดกล้อง NVR ของ LEMEL ซึ่ง OEM ของ HIHVISION มีอีกที (ของลดราคา รับประกัน 7 วัน)

ใช้งานผ่านมาได้ 1 ปี กล้องเสียไป 2-3 ตัว 

ผ่านไปเห็น กล้อง IP AVTECH ลดราคา (ได้ข้อมูลว่ารองรับ ONVIF) จึงสั่งซื้อมาเพื่อใช้งานกับระบบเดิม

จึงขอเขียนไว้ให้เป็นข้อมูลกับทุกท่านครับ

 

  1. ทำการตั้งค่าตัวกล้องใหม่ให้เชื่อมต่อกับเครือข่าย ตามปกติ (ค่าเริ่มต้นกล้องรับ DHCP)
  2. เข้าไปตั้งค่าตัวกล้อง เรื่องเวลา และอื่น ๆ ให้เรียบร้อย
  3. ที่ NVR ทำการตั้งค่าให้ตรงกับที่ตั้งค่าไว้ที่กล้อง (เลือก ONVIF, IP, Port, Username, Password)
  4. เมื่อภาพขึ้นแล้ว เลือกการบันทึกวิดีโอที่ตัว NVR อีกครั้ง

 

การตั้งค่ากล้อง