วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560

Pentaho Report Designer [การใช้งานเบื้องต้น]


Pentaho Report Designer เป็นเครื่องมือที่จะช่วยในการทำไฟล์เอกสาร ซึ่งจะสามารถ Export ชนิดของไฟล์ออกมาได้ทั้ง PDF, Excel, HTML, Text, Rich-Text-File, XML และ CSV

ฐานข้อมูลที่ใช้
ชื่อ Database Name : employeedb


CREATE TABLE 'employee' (
'id' integer NOT NULL,
'name' varchar(20),
'designation' varchar(20),
'department' varchar(20),
'age' integer,
PRIMARY KEY ('id'))
ข้อมูลที่จะใช้ทดสอบ

ขั้นแรกให้เปิดโปรแกรม Pentaho Report Designer ขึ้นมา

ไปที่ File -> New (Ctrl+N) เพื่อเริ่มทำเอกสารใหม่

ที่แทบเครื่องมือทางด้านขวาให้เลือก Data เราจะทำการ Connect เข้าฐานข้อมูลกัน

ให้คลิกที่ Add DataSources (รูปฐานข้อมูลสีทอง) และเลือก JBDC

คลิกไปที่ปุ่ม Add 
a new connection

ให้ตั้งค่าตาม Server ที่เราใช้และชื่อของฐานข้อมูลที่เราตั้ง อย่าลืมตั้งชื่อ Connection ด้วยนะครับ

และกดปุ่ม Test เพื่อทดสอบการเชื่อมต่อ ถ้าสำเร็จจะได้อย่างภาพด้านล่าง และกด OK

จะเห็น Connection ใหม่ที่เราได้ทำการสร้างและตั้งค่าไว้

ให้เราทำการเลือก Connection และกดปุ่ม Add Query

ใส่ Query Name ให้เรียบร้อยและในส่วนของช่อง Query จะเป็นการ Select ข้อมูลทั้งหมดภายในฐานข้อมูล employee

สามารถกด Preview เพื่อดู Query ได้ว่าตรงตามที่เราต้องการหรือไม่ และกด OK

จะเห็น Connection และ Query ที่เราได้เพิ่มเข้ามาทางกล่องเครื่องมือด้านขวามือ

ต่อมาเราจะทำการเพิ่ม Elements ลงในกระดาษ Report ของเรากัน

ให้ลาก Element ที่อยู่ทางด้านขวา ลากมายังส่วนของ Details

จะได้ตามภาพด้านล่างนี้

เรามาลองกดปุ่ม Preview เอกสารตอนนี้กัน

จะได้ตัวอย่างเอกสารตามภาพด้านล่าง

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น