วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560

การติดตั้ง Xampp

การติดตั้ง Xampp เพื่อทำเซอร์เวอร์จำลองในเครื่องของเรา

ขั้นแรกก็เปิดเว็บขึ้นมาเพื่อทำการโหลด ตัว Install มาติดตั้ง ที่ https://www.apachefriends.org/index.html
กด Download


เมื่อมาที่หน้า Download จะมี หลายตัวให้เราโหลด ให้เราโหลดตัวที่ตรงกับเครื่องของเรา
                                                                                                      เมื่อโหลดมาเสร็จ ก็ ทำการติดตั้ง


ถึงหน้าต่างนี้กด "Yes" ไปเลยโดยเร็ว


กด "Next"


กด "Next" อีก


เลือก Folder ที่จะติดตั้ง ของผมไม่เลือก แล้วกด "Next"


กด "Next" อีกที


กด "Next"


เมื่อถึงตรงนี้ ให้รอสักครู่เพื่อให้โปรแกรมติดตั้ง จนเสร็จ


เมื่อเจอหน้าต่างนี้ให้กด "Allow" ่ต่อเลยครับ


กด "Finish" เพื่อเสร็จการติดตั้ง


แล้วก็เลือกภาษา สำหรับคนที่อ่านภาษาเยอรมันออก ก็เลือกเลยครับ


เสร็จแล้วครับ สำหรับการลง Xamppไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น