วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2560

วิธีติดตั้งโปรแกรม Alfresco

โดยขั้นตอนการติดตั้ง Alfresco community version 5 บนระบบปฏิบัติการ Windows มีดังนี้ ดาวน์โหลด Alfresco Community Edition ได้ที่หน้าดาวน์โหลด โดยให้เลือกเวอร์ชัน สำหรับระบบปฏิบัติการที่เราต้องการ ในที่นี้ให้เลือกเป็น Windows 64


เมื่อดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วให้ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาเพื่อเริ่มการติดตั้ง จะเริ่มด้วยขั้นตอนการเลือกภาษา โดยจะเป็นการเลือกภาษาสำหรับการติดตั้ง


เริ่มต้นการติดตั้งที่หน้าต่าง Setup – Alfresco Community window ให้คลิกปุ่ม Next.


ในหน้าต่าง Installation Type จะเป็นการเลือกวิธีการติดตั้งซึ่งมี 2 ประเภทของดังนี้
  • แบบ Easy เป็นการติดตั้งแบบที่ผู้พัฒนาจะเป็นผู้กำหนดรายละเอียดการปรับแต่งที่จำเป็นให้เราทั้งหมด เพื่อให้ง่ายต่อผู้ใช้งาน
  • แบบ Advanced เป็นการติดตั้งโดยที่ผู้ใช้งานเป็นผู้กำหนดรายละเอียดการปรับแต่งด้วยตนเอง
โดยในตัวอย่างนี้เราจะเลือกติดตั้งแบบ Advanced

จากนั้นให้เลือก Component ที่ต้องการติดตั้ง (หรือไม่ติดตั้ง) โดยให้เราเลือกทำเครื่องหมายเฉพาะ Component ที่ต้องการที่จะติดตั้ง (ตัวAlfresco จะเลือกส่วนที่จำเป็นมาให้เราแล้ว)


จากนั้นให้เลือก Path หรือโฟลเดอร์ปลายทางที่ต้องการติดตั้ง Alfresco

ในขั้นตอนการกำหนด Database Server Parameters ให้เราระบุพอร์ตสำหรับ database ในที่นี้จะใช้พอร์ต 5432

ในหน้าต่างกำหนดค่าคอนฟิกสำหรับ Tomcat ให้เราระบุชื่อ Web Server รวมถึงพอร์ตที่ต้องการใช้งานดูรายละเอียดตามรูปด้านล่าง
ในขั้นตอนการกำหนด FTP Port ให้ระบุพอร์ตที่ต้องการ
ถัดไปจะเป็นการกำหนดรหัสผ่านสำหรับ Admin Account
กดNext Alfrescoจะทำการตรวจสอบว่าเครื่องคุณพร้อมติดตั้งหรือไม่ จากนั้นให้Next จะเอาสู่การติดตั้ง
เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว
เราจะเข้าไปใช้ Alfresco ที่ 127.0.0.1:8080/share
ทำการใส่user:admin และPassword ที่ได้ตั้งไว้ในขั้นตอนการติดตั้ง จะเข้ามาหน้าดังรูป
ถ้าขึ้นหน้าต่างนี้ซึ่งแสดงว่าการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ใช้งานได้

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น