วันพุธที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560

User and Permission in Alfresco

User and Permission in Alfresco

Permission ของ User
 • Consumer 
  • สามารถอ่าน Folder และ Content ได้อย่างเดียว ไม่มีสิทธิในการเพิ่มหรือแก้ไข

 • Contributor 
  • สามารถอ่าน และ เพิ่ม Folder และ Content ได้ แต่ไม่มีสิทธิในการ แก้ไข้ หรือ ลบ เอกสารได้ แต่จะทำได้เฉพาะ Item ที่ตัวเองสร้างขึ้นเท่านั้น


 • Collaborator
  • สามารถอ่าน , เพิ่ม และ แก้ไข Folder และ Content แต่ไม่มีสิทธิในการ ลบ เอกสาร แต่จะทำได้เฉพาะ Item ที่ตัวเองสร้างขึ้นเท่านั้น


 • Manager
  • มีสิทธิเต็มรูปแบบกับเนื้อหาทั้งหมดภายใน Site สามารถจัดการทุกอย่างทั้งที่ตัวเองสร้างขึ้นและผู้อื่นสร้างขึ้น

ส่วนสิทธิในการตั้งค่าต่างๆภายใน Site รวมถึงการ Add User นั้นเป็นสิทธิของ Site Manager เท่านั้น

การสร้าง Site และการตั้งค่าภายในต่างๆของ Alfresco

การสร้าง Site และการตั้งค่าภายในต่างๆของ Alfresco


1.ในหน้าแรกของ Alfresco เลือกเมนู Sites และเลือก Create Site


2.จะขึ้นหน้าจอให้ตั้งค่าต่างๆภายใน Site


 • Type = เลือก Type ของ Site ที่ต้องการจะสร้าง
 • Name = ตั้งชื่อ Site
 • Site ID = ตั้ง Site Address โดยใช้ได้แค่ตัวเลขหรือตัวอักษรภาษาอังกฤษเท่านั้น
 • Description = เขียน(หรือไม่ก็ได้)รายละเอียดของ Site ที่เราสร้าง
 • Visibility = กำหนดประเภทของ Site
  • Public
   • User ทุกคนสามารถเป็นสมาชิกของ Site ได้โดยไม่ต้องได้รับการ Approve จาก Site Manager โดยจะได้รับสิทธิ Consumer ทำให้ไม่สามารถ Edit or Update ข้อมูลเอกสารใน Site ได้
   • สมาชิกที่มีสิทธิในการ Add or Edit เอกสาร จะต้องให้ Site Manager ทำการเพิ่มสิทธิให้
  • Moderated
   • User ทุกคนสามารถค้นหา Site พบ แต่การเป็นสมาชิกต้องได้รับการ Approve จาก Site Manager
   • User ทุกคนสามารถดูข้อมูลใน Site ได้ แต่เฉพาะ Site Member เท่านั้นที่สามารถจัดการแก้ไขเอกสารและเนื้อหาใน Site ได้
  • Private
   • User ที่ไม่ได้เป็น Site Member จะไม่สามารถค้นหาหรือเข้าดู Site ได้
   • Site Member เท่านั้นที่จะสามารถดูแลจัดการแก้ไข้ข้อมูลรวมถึงเพิ่มเนื้อหาภายใน Site ได้
   • การจะเข้ามาเป็น Site Member ได้นั้นจะต้องได้รับการ Invitation จาก Site Manager เท่านั้น

ภาพแรกทำการตั้ง Site เป็น Private


ภาพที่สองทำการใช้ User ที่ไม่ได้เป็น Member มาลอง Search หา Site ข้างต้น
จะเห็นว่า User ที่ไม่ได้เป็น Member จะไม่สามารถค้นหา Site ที่เป็น Private พบ3.หลังจากกำหนดรายละเอียดต่างๆเสร็จกด Create ก็จะเข้าสู่หน้า Site ที่เราสร้าง

 • 1.Add Users = สามารถเพิ่ม Site Member ได้จากตรงนี้
 • 2.Document Library = สามารถเพิ่มไฟล์เอกสารต่างๆได้จากตรงนี้
  • หลังจากเลือก Document Library จะเข้าสู่หน้าจอนี้ ซึ่งในหน้าจอนี้สามารถจัดการเพิ่มหรือแก้ไข้เอกสารภายใน Site ได้

  จากภาพบนจะทำการอัพไฟล์เดียวกันกับที่มีอยู่ใน Site อยู่แล้ว


  จะเห็นว่าเมื่ออัพไฟล์ที่มีชื่อเดียวกันกับที่มีอยู่ใน Site อยู่แล้ว
  Alfresco จะทำการใส่ Version ลงไปในไฟล์โดยอัตโนมัติ


  • 3.สามารถตั้งค่าต่างๆภายใน Site ได้จากปุ่มนี้

   • Customize Dashboard = โดยในหน้านี้จะสามารถเข้ามาปรับ Layout ของ Site และตัว Dashlets หรือกล่องเมนูต่างๆโดยจะสามารถเพิ่มหรือลบ Dashlets ตัวไหนก็ได้
   • Edit Site Details = หลังจากเลือกจะสามารถเข้ามาแก้ไข Name , Description และ Visibility ของ Site ได้
   • Customize Site = สามารถเข้ามาปรับ Theme และปรับเพิ่ม Pages ต่างๆได้ในหน้านี้

   • Delete Site = ปุ่มนี้จะมีขึ้นให้เฉพาะ Site Manager เท่านั้น หลังจากกดก็จะทำการลบ Site ออกไป
   • Leave Site = หลังจากกดปุ่มนี้เราก็จะออกจากการเป็น Site Member โดย Site Manager ไม่สามารถ Leave Site ได้ นอกจากจะเพิ่มสิทธิให้ Site Member คนอื่นเป็น Site Manager ก่อนอย่างน้อย 1 คน