วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560

การใช้งาน iReport เบื่องต้น

การเริ่มต้นการใช้งานโปรแกรมขั้นเบื่องต้น


เมื่อเข้าสู่โปรแกรมจะแสดงหน้าจอของโปรแกรมขึ้นมา


การสร้าง Report มี3ขั้นตอนดังนี้
1.Create database Connection เป็นขั้นตอนการสร้าง Database และ Connection
2. Create a Report เป็นขั้นตอนการสร้าง Report
3.Preview Report  เป็นการแสดงผลของ Report


เมื่อคลิกที่ขั้นตอนที่ 1 ระบบจะแสดงการสร้าง Connection เพื่อนำไปใช้งานกับ Database


ขั้นตอนนี้ให้เลือก Database JDBC Connection เพือเชื่อมต่อกับ Database จากนั้นกด Next


ทำการเลือกรุ่นของ Connector ในช่อง JDC URL ให่เปลี่ยชื่อ DatabaseName เป็นดาต้าเบสที่เราต้องการจะเชื่อมต่อ


หน้าเลือก Connector Connector ที่ใช้งานได้ทันทีจะมีสีดำ สีแดงคือยังไม่สามารถใช้งานได้ทันทีจากนั้นทำการใช้ Username Password แล้วกด Save (ในกรณีที่ใช้ XAMPP ในช่อง Password ไม่ต้องใส่พาสเวิด ในกรณีที่ไม่ได้ตั้งไว้)
ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบ Report


คลิก Setp 2 Create a Report


โปรแกรมจะแสดงฟอร์มของ Report มาหใ้เลือกสามารถเลือกฟอร์มตามที่ต้องการได้


เมื่อเลือกฟอร์มที่ต้องการแล้วกดปุ่ม Launch Report Wizard เพื่อทำขั้นตอนต่อไป


ข้ั้นตอนนี้เป็นการตั้งชื่อของ Report ที่เราสร้างจากนั้นกดปุ่ม Next


ขั้นตอนนี้จะเป็นการเลือก Connection ซึ่งจะได้จากที่เราได้สร้างไว้ก่อนหน้านี้ จากนั้นให้คลิกที่ Design Query เมื่อคลิก Design Query จะแสดงดาต้าเบสที่เราเลือกใว้ขั้นตอนแรกจะมาแสดงอยู่มุมล่างขวา
เมื่อคลิกไปที่ดาต้าเบสที่สร้างไว้จะแสดงข้อมูลในแต่ละ table ที่สร้างไว้ใน ดาต้าเบส จากนั้นกด OK


เมื่อทำขั้นตอนด่านบนเรียบร้อยแล้วโปรแกรมจะแสดงฟิวที่อยู่ใน table มาให้เราจัดแต่งโดยการกด Next


โปรแกรมจะให้เลือกฟิวที่ต้องการจะนำมาทำ Report โดยการกด > เพื่อเลือกฟิวที่ต้องการ และ >> เพื่อเลือกฟิวทั้งหมด


เมื่อเลือกฟิวที่ต้องการแล้วให้กดปุ่ม Next


เมื่อเจอหน้า group by ให้กด Next


กดปุ่ม Finish เพื่อเสร็ดสิ้นการปรับแต่ง Report


จะเห็นว่าโปรแกรมจะแสดงฟอร์มที่เราเลือกไว้ในการทำ Report มาแสดงพร้อมกับชื่อฟิวที่เราเลือกไว


เมื่อกด Preview ระบบจะรันข้อมูลสักครู่แล้วจะแสดงข้อมูลที่อยู่ใน table มาแสดง

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น