วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560

การ Update Firmware ของ Cisco 3905 (IPPhone)

พบปัญหาเครื่องโทรศัพท์ CISCO 3905 ไม่สามารถ Boot เข้าเครื่องได้ (บูทวน)

จึงคิดว่า น่าจะมีปัญหาด้าน Firmware เหมือนเครื่องก่อน จึงได้หาวิธีการดำเนินการ
โดยมีขั้นตอนดังนี้
  1. ติดตั้ง TFTP บนเครื่องคอมพิวเตอร์
  2. ตั้งค่า IPของเครื่องคอมพิวเตอร์เป็น 192.168.1.200
  3. Copy ไฟล์ Firmware ไว้ใน Path ของ TFTP Server
  4. เสียบสาย LAN ระหว่างเครื่องกับอุปกรณ์
  5. เปิดเครื่องโทรศัพท์ รอระบบ ทำงาน
เพียงเท่านี้ก็สามารถอัพเดต เรียบร้อย

 

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น