วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564

Sonoff 3 GANG Switch + Sonoff 1 Plug

 พอดีเห็นบางท่านถามว่าข้างในมันหน้าตาอย่างไร เลยอัพโหลดมาให้ดูกันครับ

ตอนนั้น ซื้อ สวิต 3 ch มา 50 ตัว
ปลั๊ก 1 ตัว


 

วันอังคารที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564

ติดตั้ง Webmin บน Ubuntu 20.04

  1.  $ sudo apt update
  2. $ sudo apt install wget apt-transport-https software-properties-common
  3. $ wget -q http://www.webmin.com/jcameron-key.asc -O- | sudo apt-key add -
  4.  $ sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] http://download.webmin.com/download/repository sarge contrib"
  5.  $ sudo apt install webmin
  6.  $ sudo systemctl status webmin

 

 

ที่มา
https://www.tecmint.com/install-webmin-on-ubuntu/