วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560

การใช้งานโมดูล Lunch Orders

การใช้งานโมดูลอาหารเที่ยงหรือLunch Orders
เมื่อติดตั้งโมดูลอาหารเที่ยงเรียบร้อยแล้ว จะมีเมนูเพิ่มขึ้นมาที่ด้านแถบเมนูให้คลิกเข้าไปเลย

-คลิกเข้ามาแล้วในหน้าแรกจะเป็นหน้าที่ให้เพิ่มรายการอาหารเลย

ในหน้านี้จะมีให้ใส่ข้อมูลคือ
- ผู้ใช้งาน
- วันที่
- รายการสินค้าหรืออาหารที่จะสั่ง

ใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดบันทึก


การเพิ่มสินค้าหรือรายการอาหาร
- ให้คลิกที่แถบเมนูด้านซ้ายที่ชื่อว่าสินค้า


การเพิ่มรายการอาหารให้คลิกที่สร้าง เมื่อคลิกเข้ามาแล้วด้านในจะมีให้ใส่ข้อมูล
- สินค้า
- หมวด
- ราคา
- ผู้จัดจำหน่าย
เมื่อใส่ข้อมูลเรีบร้อยแล้วกดบันทึก


การเพิ่มหมวดสินค้า
ให้คลิกที่แถบด้านซ้ายที่ชื่อว่าหมวดสินค้า


ให้คลิกสร้างเพื่อเพิ่มหมวดหมู่สินค้า เมื่อคลิกเข้ามาเรียบร้อยแล้วจะมีให้ใส่ข้อมูล
- หมวดสินค้า เมื่อใส่หมวดเรียบร้อยแล้วให้กดบันทึก

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น