วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2560

Update IP บน THNIC ต้องใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะ Update
จากการสอบถามผ่านระบบ Chat ที่หน้าเว็บไซต์

Jirawat แก้ IP DNS
ต้องใช้เวลานานแค่ไหน ระบบ ถึงจะ Update
THNIC STAFF (Siwaree) ระบบทีเอชนิคใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่มโมงค่ะ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ hosting ด้วยค่ะว่าเขาใช้เวลาอัพเดตประมาณเท่าไรค่ะ
Jirawat ครับ ขอบคุณครับ

วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การสร้าง Mailbox โดยใช้ Exchange Management Shell

การสร้าง Mailbox โดยใช้ Exchange Management Shell สามารถสร้างได้หลาย Mailbox ภายในครั้งเดียว ซึ่งจะพิมพ์ข้อมูลของ user แต่ละคนลงในไฟล์ Microsoft Excel และ save เป็นไฟล์สกุล .csv แล้วใช้ Exchange Management Shell เพื่อ Import ไฟล์นั้นๆ

1. เลือก Other User
 2. พิมพ์ exchangeadm และ Password

วันพุธที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560

Mail Contact

Mail Contact เป็นสิ่งที่เป็นตัวแทนของผู้ที่ต้องการที่จะติดต่อด้วยภายนอกองค์กร

วิธีใช้งาน Mail Contact

1. เมื่อเข้าไปที่ Microsoft Exchange Console แล้วเลือก + ที่หน้า Recipient Configuration -> Mail Contact -> เลือก New Mail Contact

2. เลือก New Contact แล้วคลิก Next

3. กรอกข้อมูลบุคคลที่จะติดต่อด้วย แล้วคลิก Edit เพื่อกรอก E-mail address

4. กรอก E-mail address แล้วคลิก OK

5. คลิก Next

6. คลิก New

7. คลิก Finish

8. จะแสดงผลลัพธ์ ดังนี้

วิธีกำหนดค่าการทำงานของ E-mail Address Policies

E-mail Address Policies จะเป็นตัวกำหนด E-mail Address ให้กับผู้ใช้งานในระบบแบบอัตโนมัติ โดยที่ไม่จำเป็นต้องไปสร้างให้กับผู้ใช้ทีละคน ซึ่งสามารถกำหนดเงื่อนไขได้ว่าใช้เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น หรือผู้ใช้ทั้งหมดในระบบ

วิธีกำหนดค่าการทำงานของ E-mail Address Policies

1. เลือก Start -> Exchange Management Console

 2. เมื่อเข้าไปที่ Exchange Management Console เลือก Organization Configuration -> เลือก Hub Transport -> เลือกแท็บ E-mail Address Policies โดยจะมี Default Policy อยู่

3. เลือก New E-mail Address Policy...

4. พิมพ์ it.com แล้วคลิก Browse

5. เลือก itfinities.com แล้วคลิก OK 

6. คลิก Next

7. คลิก Next หากไม่ต้องการกำหนดเงื่อนไขให้ทำงานเฉพาะบางกลุ่ม

8. คลิก Add…

9. เลือก E-mail address local part: Use alias และเลือก selected the accepted domain for the e-mail address แล้วคลิก Browse

10. เลือก it.com แล้วคลิก OK

11. คลิก OK

12. คลิก Next

13. คลิก Next

14. คลิก New

15. คลิก Finish

 16. จะแสดงผลลัพธ์ ดังนี้

การสร้าง Distribution Group (DG) และ Dynamic Distribution Group (DDG)

Distribution Group (DG)

DG คือ กลุ่มของผู้ใช้งานเมล์ในระบบ Microsoft Exchange โดยเมื่อมีเมล์เข้ามาที่ DG แล้ว Microsoft Exchange จะกระจายอีเมล์ไปยังทุกๆ Recipient (ผู้รับ) ที่อยู่ใน DG นั้นๆ

การสร้าง Distribution Group (DG)

1. เลือก Start -> Exchange Management Console

2. เลือก + ที่หน้า Recipient Configuration -> เลือก Distribution Group -> New Distribution Group

3. เลือก New Group แล้วคลิก Next

4. เลือก Group Type เป็น Distribution และกรอกรายละเอียดให้เรียบร้อย แล้วคลิก Next

 5. คลิก New

6. คลิก Finish

7. จะแสดงผลลัพธ์ ดังนี้

8. ระบุสมาชิกของ Group โดยคลิกขวาที่ Group ที่สร้างขึ้นแล้วเลือก Properties

9. เลือกแท็บ Members แล้วคลิก Add…

10. เลือกเมล์บ็อกซ์ User03 แล้วคลิก OK

11. คลิก Apply -> OK

12. จะแสดงผลลัพธ์ ดังนี้


Dynamic Distribution Group (DDG)

DDG คือ กลุ่มของผู้ใช้งานเมล์ในระบบ Microsoft Exchange โดยเมื่อมีเมล์เข้ามาที่ DDG แล้ว Microsoft Exchange จะกระจายอีเมล์ไปยังทุกๆ Recipient (ผู้รับ) ที่อยู่ใน DDG นั้นๆ ซึ่งต่างกับ DG ตรงที่ ทุกๆครั้งที่มีอีเมล์เข้ามาจำเป็นต้องค้นหาสมาชิกตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน DDG เสมอ ถ้าเป็น DG สมาชิกจะได้รับการกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว

การสร้าง Dynamic Distribution Group (DDG)
1. เมื่อเข้าไปที่ Microsoft Exchange Console กด + ที่หน้า Recipient Configuration -> เลือก Mailbox ->คลิกขวาที่ User01 แล้วเลือก Properties

2. เลือกแท็บ Organization แล้วพิมพ์ ITsupport ที่ Department แล้วคลิก Apply -> OK

3. เลือก New Dynamic Distribution Group

4. พิมพ์ข้อมูลลงใน Name และ Alias แล้วคลิก Next

5. เลือก All recipient types แล้วคลิก Next

6. เลือก Recipient is in a Department ในช่อง Step 1 แล้วคลิก specified ในช่อง Step 2

7. พิมพ์ ITsupport แล้วคลิก Add

8. คลิก OK

9. คลิก Preview

10. จะแสดงผลลัพธ์ ดังนี้ แล้วคลิก OK

11. คลิก Next

12. คลิก New

13. คลิก Finish

14. จะแสดงผลลัพธ์ ดังนี้

หากต้องการให้ผู้ใช้ภายนอกระบบ Microsoft Exchange สามารถส่งอีเมล์เข้าสู่ DG และ DDG ได้จะต้องยกเลิกการทำ Authenticate ก่อน ดังนี้
1. คลิกขวาที่ DG/DDG นั้นๆ แล้วเลือก Properties -> คลิกแท็บ Mail Flow Settings

2. ดับเบิ้ลคลิกที่ Message Delivery Restrictions

3. Uncheck หน้า Require that all senders are authenticated แล้วคลิก OK

4. คลิก OK