ส่วนใหญ่ถ้าเป็นสายแลน จะขึ้นว่า Local Area Connection
แต่ถ้าเป็น Wireless Lan จะขึ้นว่า Wireless Adaptor (หรือขึ้นสัญลักษณ์ wireless)