วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2560

Alfresco คืออะไร


-Alfresco คือ ECM + BPM
  • ECM : Enterprise Content Management คือ ซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการและข้อมูลขององค์การ ตั้งแต่การสร้าง จัดเก็บ ค้นหา ควบคุม แชร์ และเชื่อมโยงกับระบบอื่นๆ ทำให้สามารถบริหารจัดการวงจรชีวิตของเอกสารได้อย่างเป็นระบบ อยู่บนระบบเดียวกันทั้งหมด
  • BPM : Business Process Management คือ ซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการกระบวนการทำงานหรือ Workflow
-Alfresco เป็น Open Platform ด้วย Open Technology ที่ทำให้เกิดการพัฒนาไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว สามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ กระบวนการจัดการใหม่ให้กับองค์กรเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ลดต้นทุน และ ลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจด้วยการจัดเก็บเอกสารบนระบบเดียว (Centralize)

-ในปัจจุบันมีการพัฒนาSolutionเพิ่มเติมบนAlfresco ให้เราเลือกใช้เป็นจำนวณมาก เนื่องจากตัวAlfrescoเป็นOpen Platform นั้นเอง

-Alfresco ถูกใช้งานจากหลากหลายบริษัททั่วโลกในการจัดการกับเอกสารเป็นพันล้านเอกสาร Alfresco จึงเป็นระบบที่เชื่อถือได้ เพราะได้รับความนิยมในบริษัททั่วโลก


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น