วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560

การสร้างใบสั่งซื้อ

การสร้างใบสั่งซื้อ

ในขั้นแรกเราต้องติดตั้งโมดูล Purchase Management เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว การใช้งานโมดูลนี้จะไปอยู่ที่เมนูการขาย
-คลิกที่การขาย แล้วคลิกไปที่ Purchase orders


-จากนั้นคลิกที่สร้าง เพื่อสร้างใบสั่งซื้อและเมื่อคลิกที่สร้างแล้ว ให้คลิกที่แก้ไข


ในส่วนนี้จะมีให้ใส่ชื่อผู้จัดจำหน่าย วันและเวลาที่สั่งซื้อ และอ้างอิงผู้ค้า ในส่วนของแถบใต้ล่างจะมี
-สินค้า จะมีให้ใส่สินค้า รายละเอียด วันที่ถูกกำหนด จำนวน ปริมาณที่มี Billed Qty ราคาต่อหน่วย ภาษีและรวม
-Deliveries & Invoices


เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยจะมีรายการสั่งซื้อไปขึ้นที่หน้า Dashboard

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น