วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560

การรับ Log จาก Windows (Graylog)

หลังจากที่ได้ทำการ config ส่งlog มายัง graylog  แล้ว ก็ จะมา ทำการรับ log กันบ้าง

ขั้นตอนแรก ให้ เข้ามายังgraylog-server ผ่าน Web manage ก่อนเช่น  http://192.168.1.1:9000  หลังจากนั้นเลือก System>>Input
เ้ลือก Select Input เป็น GELF UDP หลังจากนั้น Launch new Input


หลังจากนั้น ใส่รายละเอียด port ให้ตรงตามไฟล์ config ของ nxlog  ที่กำหนดไป ก่อนหน้า แล้วกด  save


เท่าที่ก็จะเห็นข้อมูลการรับ Log  วิ่งไปมา แล้วครับ  ถ้าใครยังไม่เห็น log  วิ่ง ลอง Restart Service ก่อนดูครับ เพื่อทำการ Take Effect


Ref : http://tom-henderson.github.io/2015/04/15/graylog.html


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น