วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560

ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม Pentaho (Community Edition)

สิ่งที่ต้องเตรียม

  1. Java SE Development Kit (JDK) (Link)
  2. Java SE Runtime Environment (JRE) (Link)
  3. Pentaho BI Server (Link)
  4. Data Integration - Kettle (Link)

Java SE Development Kit (JDK)
ขั้นตอนแรกเข้าไปยังเว็บไซต์ (site)
เลือก Download ของ windows 32bit หรือ 64bit ตาม windows ที่ใช้งาน และทำการติดตั้งให้เรียบร้อย

การตั้ง Path ให้แก่ JDK และ JRE เพื่อให้ใช้งานโปรแกรม Pentaho ได้

คลิกขวาที่ "This PC" หรือ "My Computer"

เลือก "Advenced system Settings"

เลือก "Environment Variables"

ให้เลือก "New..." และทำการกรอกข้อมูลด้านล่างต่อไปนี้ทั้ง 2 อัน
Variable name : PENTAHO_JAVA_HOME
Variable value : C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_111
Variable name : JRE_HOME
Variable value : C:\Program Files\Java\jre1.8.0_111

จะได้ดังตัวอย่างภาพด้านล่าง กด "OK" และ Restart เครื่อง เป็นอันเสร็จ


การ Download และติดตั้ง Pentaho BI Server
เข้าไปยังเว็บไซต์ (site) และเลือก Download "pentaho-server-ce-7.0.0.0-25.zip" ซึ่งจะใช้เวลาพอสมควร

จะได้ไฟล์ "pentaho-server-ce-7.0.0.0-25.zip" และทำการ Extract File ไปยัง "C:\"

เมื่อทำ Extract File เรียบร้อยแล้วให้เปิด "Command Prompt" สามารถกด window+r และพิมพ์ cmd แล้ว enter


จากนนั้นพิมพ์ "cd /" และ enter เพื่อทำให้ path กลับไปยัง root

เมื่อ path กลับมาที่ root แล้วให้พิม์ "cd pentaho-server" เพื่อเข้าไปยัง folder pentaho-server

เราสามารถพิมพ์ "dir" และ enter ได้ จะทำให้ทราบถึงไฟล์ข้อมูลที่อยู่ใน Folder นี้ทั้งหมด

เราจะเห็นไฟล์ "start-pentaho.bat" อยู่ภาพใน ให้เราพิมพ์ "start-pentaho.bat" แล้ว enter
เป็นการ Run file "start-pentaho.bat" จะมีการ DEBUG ต่างๆว่าสามารถทำงานได้หรือไม่

ถ้าสามารถทำงานได้จะมีหน้าต่าง JAVA ชื่อ "Tomcat" ขึ้นมา เป็นการ Run Server ให้รอระบบหยุดวิ่งเราก็จะสามารถใช้งาน Pentaho ได้เรียบร้อยแล้ว

โดยผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งาน Pentaho Business Analytics ผ่านทาง Web b]Browser ได้โดยพิมพ์ URL "localhost:8080" ในที่นี้ pentaho server วิ่งอยู่บน port 8080
สามารถใช้ User Name: admin, Password: password เข้าสู่ระบบได้


โดยบทความต่อไปจะเป็นในส่วนของ Data Integration - Kettle ซึ่งจะใช้ควบคู่กับ Pentaho ที่ได้ติดตั้ง


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น