วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561

รีวิว วิธี คอนโซน Switch HUAWEI S 5700
รีวิว วิธี คอนโซน Switch HUAWEI S 5700
อันดับแรกเราต้องไปเตรียมจัดหาสาย คอนโซนมาก่อนพอได้สายมาแล้วก็เริ่มการ Config กันเลย


Console cable

       Serial to USB

วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561

วิธีแก้ไขปัญหา Mouse ขยับและคลิกไม่ตรงจุด บน vSphere Client

พบปัญหา เมื่อติดตั้ง Windows 2016 บน VMware แล้ว Mouse ขยับ และคลิกไม่ตรงจุด (จะเลื่อนไปทางขวา)

เดิมเคยพบปัญหานี้ แล้วติดตั้ง VMware Tools แล้ว จะเป็นปกติ

แต่ครานี้ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้

หาข้อมูลไปเรื่อย ๆ พบว่า เป็นปัญหามาจาก DPI ของการเรียกใช้ โปรแกรม
ให้ไปทำการ ตั้งค่า ตามภาพครับ
 (ผมใช้ Windows 10)


หลังจากที่ดำเนินการ เลือก Override high DPI.. แล้ว พบว่าไม่เกิดปัญหาดังกล่าวอีกครับ

ที่มา

วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561

FortiClient VPN ไม่สามารถเชื่อมต่อได้ เมื่อใช้งานผ่าน AIS Fiber (หรือเครือข่ายอื่น ๆ ) พร้อมแนวทางแก้ไขปัญหา

กรณีใช้งาน FortiClient VPN ผ่าน AIS จะพบปัญหา ไม่สามารถเชื่อมต่อได้ ตามภาพ
จะ Error ประมาณ ช่วงที่ 98%

ใช้ Elastix แล้ว เมื่อโทรเข้าระบบตอบรับอัตโนมัติ ของปลายสายแล้ว เมื่อต้องกดปุ่ม # จะได้ยินเสียงคำว่า Transfer

ท่านที่ใช้งานระบบ Elastix แล้วโทรออกไปยัง เบอร์ปลายทาง แล้วต้องกดรหัส แล้วตามด้วยเครื่องหมาย # จะได้ยินเสียง ค่าว่า Transfer ตาม และจะได้ยินเสียงอื่น อีกเล็กน้อย

พบว่า การกดเครื่องหมาย # จะเป็นการส่ง ค่าให้โอนสายให้ระบบรับทราบ แต่ไม่มีค่าที่ส่งไป จึงทำให้ระบบแจ้ง Error ดังกล่าว

การแก้ไขเบื้องต้นทดสอบ โดยทำการตั้งค่าตามนี้
พบว่าสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ครับ


Windows Server 2016 พบปัญหา IP Duplicate สามารถแก้ไขผ่าน Registry

หลังจากติดตั้ง Windows Server 2016 พบปัญหาไม่สามารถเข้าทำการตั้งค่า IP ได้ (ตั้งค่าแล้วระบบแจ้งว่าได้ IP 169.x.x.x และแจ้งว่า IP Duplicate

สามารถแก้ไขโดยการปรับ Registry1.  Click Start , type regedit in the Start Search box, and then press ENTER. 
2.  Locate the following registry key: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters 
3.  On the Edit menu, point to New , and then click DWORD Value . 
4.  Type ArpRetryCount . 
5.  Right-click the ArpRetryCount registry entry, and then click Modify . 
6.  In the Value data box, type 0 , and then click OK . 
7.  Exit Registry Editor. 
(Reboot)

ทดสอบแล้วสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ครับ