วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2560

ข้อมูล Fortinet Product Life Cycle

ท่านที่ ใช้งาน อุปกรณ์ ของ Fortinet ที่ได้ทำการต่อ MA อยู่เสมอนั้น อาจต้องทราบเพิ่มเติมด้วยว่า อุปกรณ์ตัวนั้้น สามารถต่อ MA ได้ถึงเมื่อไร โดย ทาง Fortinet มีนโยบาย เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ ดังนี้ครับ

End of Order Date (EOO): (วันที่หยุดขายอุปกรณ์ดังกล่าว)
The end of order date is the last date on which a hardware or software product may be ordered, after this date the product is no longer available for sale. Fortinet will provide a minimum of ninety days advance notice of the affected product’s EOO date by publishing an EOL notification.

Last  Service  Extension  Date  (LSED): (วันที่หยุดขายการต่อ MA อุปกรณ์ดังกล่าว)
The  last  date  at  which  an  order  will  be  accepted,  for  a product that is no longer available for purchase, for an extension of an existing contract for support or security  subscription  services.  No  service  contracts  may  be  extended  past  the  EOS  date.  The  last service extension date is 12 months before the EOS date for the relevant product.Final Firmware Release (FFR): (วันที่หยุดออกเฟิร์มแวร์ อุปกรณ์ดังกล่าว)
The last release of firmware operationally supported on a specific hardware product. FFR firmware is in a must - fix support phase until the EOS date of the applicable hardware product.

End of Support Date (EOS): (วันที่หยุดสนับสนุน อุปกรณ์ดังกล่าว)
The final milestone in the product lifecycle is the End of Support date. After  this  date  which  Fortinet,  will  not  sell,  manufacture  or  improve  the  product  and  is  under  no obligation to provide support services. In general the EOS for hardware takes place 60 months after the End of Order Date.

ซึ่ง จะยกตัวอย่าง ตารางให้เห็นกันชัดเจนดังนี้ครับตัวอย่าง


รุ่นอื่น ๆ ตรวจสอบได้จาก ไฟล์นี้นะครับ
http://www.boll.ch/fortinet/assets/LifeCycleStatus.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น