วันพุธที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560

วิธีแก้ไข Exchange 2010 แจ้งเตือน Security Alert:The name on the security certificate is invalid or does not match the name of the site.Exchange 2010 แจ้งเตือน Security Alert The name on the security certificate is invalid or does not match the name of the site เมื่อเข้าใช้งาน Outlook ภายในบริษัท หากใช้งานภายนอกบริษัทใช้งานได้ปกติ

Run คำสั่งใน Exchange Manage Shell

Set-ClientAccessServer -Identity "<<Name ClientAccess>>" –AutodiscoverServiceInternalURI https://<<URL Server>>/autodiscover/autodiscover.xml

Set-WebServicesVirtualDirectory -Identity "<<Name ClientAccess>>\EWS (Default Web Site)" –InternalUrl https://<<URL Server>>/EWS/Exchange.asmx

Set-OABVirtualDirectory -Identity "<<Name ClientAccess>>\oab (Default Web Site)" -InternalUrl https://<<URL Server>>/oab

วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2560

เคลม Micro SD Card Kingston แบบไม่มีกล่อง ไม่มีเอกสารใด ๆ เลย ได้หรือไม่ : บอกเลยว่าได้ครับ ( เคลมที่ Synnex )

เนื่องจากได้ ซื้อ Micro SD Card ให้ญาติใช้งานเมื่อนานมาแล้ว
เป็น Micro SD Card 16 GB  และเมื่อใช้งานผ่านไปหลายปี
พบว่า Micro SD Card ดังกล่าวเสีย ไม่สามารถอ่านไฟล์ได้
จึงนำส่งเคลมที่ Synnex Fortune Town
โดยไม่มีเอกสาร กล่อง หรือ อะไรใด ๆ  (มีแต่ตัว Micro SD Card เท่านั้น)

พบว่าเจ้าหน้าทีรับเคลมอย่างปกติ
เพียงแต่ว่า จะตัดกล่องและ อุปกรณ์อื่น เก็บไว้ เราจะได้เพียง ตัว Micro SD Card กลับมาเท่านั้น

ตรวจสอบการทำงานพบว่าสามารถใช้งานได้ปกติครับ
อย่าลืมตรวจสอบ ของที่ซื้อว่าเป็นของแท้ ก่อนส่งเคลมกับ Synnex ด้วยนะครับ