วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560

Module to Boost Your Marketing โมดูลเพื่อการตลาด

Module to Boost Your Marketing
  1. Mailing
- Odoo's mailing software เปิดโอกาสให้คุณสามารถส่งอีเมล์จำนวนมากไปยังกลุ่มลูกค้ามุ่งหวังได้ และสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของแคมเปญอีเมล์
- Odoo ยังสามารถช่วยคุณในการออกแบบ emails ที่มีคุณภาพ และ สามารถ reuse template ที่มีอยู่ได้เพียงแค่คลิกเท่านั้น
- Odoo สามารถ import database หรือ filter กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และ รายชื่อลูกค้าได้เพียงแค่คลิกเท่านั้น
- Odoo สามารถสร้าง email templates และ สามารถ reuse content หรือ design ที่มีอยู่ สำหรับจดหมายแจ้งข่าวของคุณได้ และยังสามารถ ติดตั้ง server อีเมล์จำนวนมาก พร้อมกับ IP/domain เฉพาะของแต่ละ server ได้
- Odoo มีระบบดูแลรักษาและจัดการ database ของ email เพื่อรักษาประสิทธิภาพของระบบ และยังสามารถแสดงข้อมูลคุณภาพของกลุ่มลูกค้ามุ่งหวังในทางสถิติได้
- Odoo สามารถแสดงข้อมูลทางสถิติ ในประสิทธิภาพของ campaigns แบบ real time ได้ และสามารถติดตามทุกความเคลื่อนไหวของอีเมล์ คุณสามารถบริหารจัดการแคมเปญอีเมล์, บริหารการปรึกษากันภายในกลุ่ม และบริหารกลุ่มลูกค้ามุ่งหวังได้อย่างง่ายดาย ด้วย platform ที่เป็นมิตรต่อ user และมีประสิทธิภาพ
- Odoo application เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดกับกับกลุ่มลูกค้าของคุณได้ คุณสามารถส่ง template ของอีเมล์ จาก CRM opportunities เลือกกลุ่มลูกค้ามุ่งหวังจาก marketing segments ส่ง job offer และตอบอีเมล์ไปหาผู้สมัครโดยอัตโนมัติได้
- Odoo ทำให้คุณสามารถใช้ social network module เพื่อตอบอีเมล์โดยอัตโนมัติได้

  1. Live Chat
Odoo มีระบบ online chat แบบ real time ที่ใช้งานได้ง่าย ทำให้คุณสามารถติดต่อ ให้ข้อมูลกับลูกค้า และผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ในทันที ด้วยระบบ online chat ของ Odoo ทำให้คุณไม่จำเป็นต้องใช้การส่งอีเมล์ที่ใช้เวลานาน หรือต้องโทรศัพท์อีกต่อไป คุณสามารถตอบคำถามลูกค้าของคุณได้ในทันที


  1. Survay
เพิ่มคุณภาพธุรกิจด้วยการสำรวจผ่านแบบสอบถาม

  1. Lead Automation
ออกแบบแคมเปญ แบ่งส่วนกลุ่มลูกค้า และติดตามความเคลื่อนไหว

  1. Events
สร้างหน้าเพจกิจกรรมที่น่าสนใจ และขายสินค้าออนไลน์

  1. Community Builder
สร้างคอมมูนิตี้ ด้วย forums, Q&A และ mailing listsที่มา : http://odoo-thai.com

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น