วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2560

ระบบปฏิบัติการที่Alfresco รองรับ

Operating System
 • Windows (server,7,10)
 • Linux 
 • OSX
Database Management System
-Alfresco Community 5.1
 • PostgreSQL (Default)
 • MySQL
 • DBS
 • Amazon Relational Database Service (RDS)
 • MariaDB
-Alfresco One 5.1 (Enterprise)
 • PostgreSQL (Default)
 • MySQL
 • MSSQL
 • Oracle
 • DBS
 • Amazon Relational Database Service (RDS)
 • MariaDB
Application Servers
 • Apache Tomcat(Default)
 • Jboss
 • Weblogic
 • Oracle Application Server
 • WebSphere
 • Glassfish
Minimum Hardware for Production
 • 64 bit machine with 64 bit OS
 • CPU 2.0 Ghz.
 • Ram 4 GB.
 • Disk throughput is greater than 200 MB/sec.

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น