วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560

SMTP Command บน Fortimail

กรณีที่ใช้งาน Fortimail แล้วต้องการทดสอบ เชื่อมต่อไปยัง Mail Server ปลายทาง และทดสอบส่งเมล์ (คุยกันผ่าน Protocal SMTP) นั้น สามารถดำเนินการตามนี้เพื่อทดสอบส่งเมล์
ทำบน Fortimail
# execute smtptest

เริ่ม
ehlo mydomain.com
mail from:<Sender@mydomain.com>
rcpt to:<recipient@theirdomain.com>
data
This is a test, please do not respond
.
quit
จบ
So, what does that all mean?
EHLO - introduce yourself to the mail server HELO can also be used but EHLO tells the server to use the extended command set (not that we're using that).
MAIL FROM - who's sending the email. Make sure to place this is the greater than/less than brackets as many email servers will require this (Postini).
RCPT TO - who you're sending it to. Again you need to use the brackets. See Step #4 on how to test relaying mail!
DATA - tells the SMTP server that what follows is the body of your email. Make sure to hit "Enter" at the end.
. - the period alone on the line tells the SMTP server you're all done with the data portion and it's clear to send the email.
quit - exits the TELNET session.


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น