วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560

การย้าย wordpress ขึ้น hosting

ในกรณีที่ผู้สร้างได้สร้าง wordpress ไว้บนเรื่องเพื่อทดสอบระบบ เสร็จแล้ว ต้องการย้าย wordpress ไปยัง Hosting นั้น จะต้องมีการปรับแต่งระบบบ้างเล็กน้อย โดยสามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้

 1. สำรองฐานข้อมูล โดยการ Export ฐานข้อมูลของ wordpress ออกมาเก็บไว้ก่อน โดยใช้เครื่องมือ phpmyadmin
 2. อัพโหลด ไฟล์ของ wordpress ที่ทำเสร็จแล้วขึ้นไปยัง Hosting โดยใช้เครื่องมือ FTP Client เช่น FileZilla
 3. สร้างฐานข้อมูลบน Hosting แล้วทำการ Import ฐานข้อมูลที่ได้สำรองไว้ใน ข้อ1. ไปยังฐานข้อมูล
 4. เปลี่ยนชื่อ website และ path ให้ถูกต้อง
  แก้ไขในฐานข้อมูล table option
 5. แก้ไขไฟล์ config ชื่อ wp-config.php โดยจะต้องใส่ค่า DatabaseName, Username, Password ให้ถูกต้อง
 6. แก้ไขค่าทั้งหมดที่อยู่ในฐานข้อมูลให้เป็นตามจริง (เปลี่ยนจาก localhost เป็น Domain ที่ใช้งานจริง
  UPDATE wp_posts SET post_content = REPLACE(post_content, 'localhost/test/''www.yourlivesite.com/');
  โดยใช้เครื่องมือ phpmyadmin

เพียงเท่านี้ก็สามารถใช้งาน wordpress บน hosting ได้แล้วครับ

ที่มา
http://www.wpbeginner.com/wp-tutorials/how-to-move-wordpress-from-local-server-to-live-site/

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น