วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561

CLI: Elastix SIP Server แสดง Active Call (ผู้ใช้งาน) แบบ Realtime

จากที่หน้า FOP ( Flash Operation Panel ) ของ Elastix และ FreePBX ไม่สามารถ แสดง Active Call แบบทั้งหมดได้ จึงได้ลองหาวิธีที่จะแสดง Call ทั้งหมด

พบว่า มีคำสั่ง ที่น่าสนใจดังนี้
# watch -n 1 "asterisk -vvvvvrx 'core show channels' "
ผลที่ได้คือ

และคำสั่ง

วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ตั้งค่า Huawei IP-Phone eSpace 7950 เพื่อใช้งานเป็น SIP Client

IP-Phone ของ Huawei  จะมีหลายรุ่น ดังรายการตามนี้
https://e.huawei.com/th/products/cloud-communications/unified-communications/ip-phone

ส่วน ATA (Analog Telephone Adapter) ที่เราใช้งานกันทั่วไป ทาง Huawei จะเรียกว่า IAD (Integrated Access Device)

โดยสามารถทำการตั้งค่าใช้งานได้ดังนี้

1. เชื่อมต่อเครื่องโทรศัพท์เข้าระบบเครือข่ายผ่านช่อง WAN

2. ตรวจสอบ IP Address ของเครื่องโทรศัพท์ว่าได้รับถูกต้อง
กด More --> Network --> 6.Status --> 1.Network --> เรียบร้อยกด Back

3. ตั้งค่า Server กด 5.Server --> 2.SIP Server 1 จากนั้นกรอก IP SIP Server จากนั้นกด Done

การเพิ่ม Extension (หมายเลขภายใน) บน eSpace Unifiled Gateway 1960

ระบบ VoIP ของ Huawei นั้น จะมีผลิตภัณฑ์ ชื่อ eSpace ที่เป็นระบบ UC

โดย ตู้หรือ IP-PBX จะเป็น ตาม Link นี้
https://e.huawei.com/th/products/cloud-communications/unified-communications/gateways/u1900

การเพิ่ม Ext. (เลขหมายภายใน) สามารถดำเนินการตามนี้

1. เข้าเว็บ eSpace Unifiled Gateway 1960 กด “Enter management system” จากนั้นกรอก Username และ Passwordวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561

วิธีตั้งค่า ให้ Outlook Sync ข้อมูลอีเมล์จาก Exchange Server ที่ที่อายุมากกว่า 1 ปี

ได้รับแจ้ง จาก User ว่าไม่สามารถค้นหาอีเมล์ที่อายุเก่ากว่า 1 ปีได้
ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมพบกว่าเป็นการตั้งค่า ที่ Outlook ที่ใช้งานอยู่ได้ตั้งค่าไว้ว่าให้ Sync ข้อมูลแค่ 12 เดือน โดยสามารถปรับค่าดังนี้


เปิด Outlook แล้วเลือก File

วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561

การเพิ่ม UPS เข้าไปในการตรวจสอบของโปรแกรม Winpower Manager 5.5.0.0

Winpower Manager
เป็น Program UPS Management เพื่อให้สามารถตรวจสอบสถานะการทำงานของ UPS จำนวนมาก ๆ ได้

เมื่อทำการติดตั้งแล้ว สามารถใช้งานโปรแกรมได้ดังนี้

หน้าตา icon และโปรแกรม


เมื่อเริ่มใช้งาน หากต้องการเพิ่มอุปกรณ์ต้องเปิด Administrator Mode ก่อน มิฉะนั้น จะ View Only

วิธีเปิด Remote Desktop บน Windows 2016

 1. เปิดใช้งาน Remote Desktop Service
  1. ไปที่ Server Manager 
  2. เลือก Local Server
  3. เลือก Remote Desktop
  4. เลือก Allow remote connection to this computer (เลือก Security ตามความเหมาะสม)
  5. OK
 2. เปลี่ย Port ที่ Regedit เพื่อความปลอดภัย
  1. เปิด regedit
  2. เข้าไปที่ [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp]
  3. PortNumber เลือกเป็น Decimal แล้วพิมพ์ Port ที่ต้องการ (ค่าเริ่มต้นคือ 3389)
 3. เพิ่ม Firewall Rule ให้สามารถใช้งาน Port ได้
  1. ไปที่ Control Panel\System and Security\Windows Firewall
  2. เลือก Advance Setting
  3. เลือก Inbound Rules
  4. New Rule
  5. เลือก Port
  6. ใส่หมายเลข Port ที่ต้องการ
  7. เลือก Allow Connection
  8. เลือก Group Interface ที่ต้องการให้ Rule ที่สร้างจะใช้งาน
  9. ตั้งชื่อ Rule
 4. ในการ Remote ให้ทำการ เลือก Port ที่จะ Remote ด้วย
  1. ในการ Remote ให้ใส่ Port ของ RDP Server ปลายทางด้วย เช่น 192.168.1.1:9999

วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561

Upgrade Firmware: D-Link DP-G310 Wireless USB Print Server

จากการใช้งานตัว D-Link DP-G310 Wireless USB Print Server มาสักระยะพบปัญหาการใช้งานเล็กน้อย จึงตรวจสอบหา ว่ามี Firmware ใหม่บ้างหรือไม่ แก้ปัญหาอะไรไปบ้างหรือเปล่า

จากการตรวจสอบพบว่า มี Firmware ใหม่ออกมา (เทียบจากตัวที่ใช้งาน)
จาก 2.10 (2006) ->  2.30 (2008)
Firmware จาก
http://ftp.dlink.ru/pub/Printserver/DP-G310/Firmware/Rev_Cx/

ตรวจสอบ Firmware ก่อน  Update