วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560

การใส่ภาพ วิดีโอ และเปลี่ยนสีพื้นหลัง

การใส่ภาพ วิดีโอ และเปลี่ยนสีพื้นหลัง

การเพิ่มรูปภาพลงในหน้าเว็บไซต์
-ให้คลิกที่จุดจุดที่จะเพิ่มรูปภาพ จะมีแถบเมนูขึ้นมาที่ด้านบนให้คลิกไปที่รูปภาพ


-เมือคลิกเข้ามาแล้ว จะมีรูปภาพให้เลือกและสามารถอัพโหลดรูปภาพเข้าโดยการคลิกที่แถบด้านบนจากนั้นคลิกบันทึก


การเพิ่มวิดีโอ
ในการเพิ่มวิดีโอให้คลิกที่เดียวกับการเพิ่มรูปภาพ แต่การเพิ่มวิดีโอจะมีให้คลิกที่วิดีโอ


-เมื่อเรา copy link มาแล้วให้วางลง และจะมีให้คลิกดูตัวอย่าง


-เมื่อบันทึกแล้ว วิดีโอจะไปขึ้นที่หน้าเว็บไซต์


การเปลี่ยนสีและพื้นหลัง
-ให้คลิกตรงที่จะเปลี่ยนฉากหลัง เมื่อคลิกแล้วจะมีแถบเมนูขึ้นมา


-ให้คลิกที่ customize จะมีเมนูขึ้นมาให้เลือกว่าจะใส่เป็นสีหรือว่าจะเป็นพื้นหลัง


เมื่อเลือกแล้วกดบันทึกทั้งหมดจะไปขึ้นที่หน้าเว็บไซต์

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น