วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560

Module to Boost Your Sale โมดูลสำหรับการขาย

Module to Boost Your Sale
1. CRM
CRM (Customer relationship management) หรือที่เรียกว่า โปรแกรมบริหารลูกค้าสัมพันธ์ คือเป็นชุดโปรแกรมที่เขียนขึ้นเพื่อแลกเปลื่ยน รวบรวมและแบ่งปันข้อมูลระหว่างฝ่ายขาย การตลาด ลูกค้าสัมพันธ์และฝ่ายสนับสนุนลูกค้าทางด้านเทคโนโลยี เนื่องจากแต่ละฝ่ายมีหน้าที่หลักคือติดต่อสือสารกับลูกค้าจึงต้องมีฐานข้อมูลกลางที่เก็บข้อมูลกิจกรรมทั้งหมดของลูกค้า เช่น ประวัติการซื้อขายหรือประวัติการส่งซ่อม เป็นต้น บริษัทขนาดเล็กจำนวนหนึ่งมีประวัติลูกค้าที่แยกขาดจากกันทำให้การจะดึงข้อมูลที่จะเป็นมาใช้แต่ละยุ่งยากและเสียเวลา โปรแกรมที่สามารถทำงานครบคุมกิจกรรมที่ติดต่อสัมพันธ์กับลูกค้าทั้งหมดจำเป็นต้องมีขนาดใหญ่ครอบคลุม ราคาของโปรแกรมจึงมีราคาแพง ราคาของระบบ CRM มีตั้งแต่ระดับสองล้านบาทจนถึงราคาไม่เกินสองแสนบาทแล้วแต่ระดับความละเอียดและความครอบคลุมของโปรแกรม ERP และ CRM ที่เป็น Open source จึงเป็นที่สนใจของคนกลุ่มหนึ่ง

2. Point of Sale
- Point of Sale ของ Odoo ได้รับการรวบรวมระบบคลังสินค้ากับระบบบัญชีทำให้สามารถแสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้ในทุกสาขาของร้านค้า โดยไม่ต้องใช้โปรแกรมอื่นเพิ่มเติม
- ระบบ Point of Sale มี interface ที่สวยงามและทันสมัย เหมาะกับร้านค้าสมัยใหม่ คุณสามารถเปิดใช้งานระบบ multiple tickets พร้อมกันได้ ลูกค้าจึงไม่จำเป็นต้องรอนาน เมื่อสแกนสินค้าแล้วระบบจะค้นหาข้อมูลสินค้าได้รวดเร็วด้วยระบบการกรองข้อมูลสินค้าที่มีประสิทธิภาพ
- ควบคุมระบบการขายและระบบการเงินแบบเรียลไทม์ ใช้งานระบบ reporting อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการตัดสินใจที่ชาญฉลาด ลดความยุ่งยากจากการรวมซอฟต์แวร์จำนวนมาก
- ระบบการขายสินค้าจะถูกแสดงไว้ใน G/L ทั้งหมด
- ระบบ Self-Checkout mode ทำให้ลูกค้าสามารถสแกนสินค้าและชำระสินค้าด้วยตัวเอง ด้วยระบบที่มี interface ที่ใช้งานง่าย รับสินค้าเข้ามาใหม่, การกำหนดราคาและโปรโมชั่นต่างๆโดยอัตโนมัติเข้าสู่ร้านค้า
- ระบบ Odoo เหมาะกับการใช้งานร้านค้าขนาดเล็กและร้านค้าขนาดใหญ่ แบรนด์สินค้าที่ได้รับความสำเร็จ ได้ทำการรวบรวมความสัมพันธ์กับลูกค้าทุกช่องทาง เพื่อการพัฒนาข้อมูลลูกค้าและติดต่อสื่อสารกับผู้ซื้อสินค้า เพื่อศึกษาการตัดสินใจในการซื้อสินค้า
- ระบบ Odoo ทำให้สามารถเห็นมุมมองในการซื้อสินค้ารอบด้าน เช่น cross-channel sale, ประวัติการซื้อสินค้า, ข้อมูลลูกค้าอื่นๆ

3.Quote Builder
- สร้างใบเสนอราคาออนไลน์

4. Sale
- ระบบการจัดการขาย สามารถเปิดใบ Quotation สามารถเปิดใบ Sale Order เพื่อทำการขายสินค้า เลือกลูกค้าได้โดยแบ่ง Pricelist ตามแต่ละเจ้า ค้นหาข้อมูลของสินค้าและบริการ ประวัติการซื้อของลูกค้า รายงานยอดขายตามแต่ละเซลล์รายคน รายงานยอดขายรายเดือน/ปี/ไตรมาส รายงานยอดขายแบ่งตามลูกค้า
ที่มา : http://odoo-thai.com

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น