วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2560

การตรวจสอบ เวลารับประกันของ Box FortiGate และอุปกรณ์อื่น ๆ ของ Fortinet

จากที่ได้ทราบวิธีตรวจสอบ Life Cycle ของอุปกรณ์ Fortinet จากบทความที่แล้ว
http://www.itfinities.com/2017/01/fortinet-product-life-cycle.html

มาถึงคราวที่ต้องตรวจสอบดูว่าอุปกรณ์ที่เราใช้งานอยู่นั้น ยังอยู่ในการรับประกันของ Fortinet หรือไม่
ซึ่งหากว่ายังอยู่ - ใกล้จะหมด หรือว่า หมดการปรับประกันไปแล้ว ก็อาจของราคาไปที่ตัวแทนจำหน่ายเพื่อต่อ MA ได้ (อุปกรณ์ยังอยู่ในช่วงเวลาที่สนับสนุน)
โดยเลือกตัวแทนจำหน่ายได้จาก https://fpp.fortinet.com/partnerlocator/apac.html แล้วเลือก THAILAND จะพบรายชื่อ Partner ต่าง ๆ สามารถติดต่อเพื่อขอราคาได้


โดยสิ่งที่เราสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองจาก Box ที่ใช้งาน คือ เมื่อ Login เข้าอุปกรณ์จะพบ หน้าและรายละเอียดดังนี้ครับ (ซึ่งจะพบรายละเอียดการรับประกันใน แถบ License Information)

ส่วนอุปกรณ์อื่น ๆ หรือหากอยากทราบพร้อมกันหลาย ๆ ชิ้น สามารถ Login เข้าใช้งาน ได้ที่ https://www.fortinet.com/
เลือกเมนู Support & Training

เลือก Support Login

ทำการ Login เข้าระบบ (หากยังไม่มี Account ให้ทำการสมัครก่อนที่เมนู SIGN UP)


 เมื่อเข้าไปแล้วจะพบหน้าต้อนรับ และจะมีการแจ้งเตือนว่า มีอุปกรณ์ใกล้จะหมด Warranty


ไปที่เมนู Asset -> Manage/View Products จะพบรายการอุปกรณ์ที่ลงทะเบียนด้วย Account ของเรา
โดย จะแสดง รายละเอียดของ อุปกรณ์

สามารถเลือกให้ แสดงในรูปแบบต่าง ๆ ได้ (เช่น ให้แสดงวัน Warranty Expire ในรายการ)
สามารถเลือกเข้าไปตรวจสอบรายละเอียด อุปกรณ์เป็นรายตัวได้

เลือกที่แถบ Entitlemet จะแสดงรายละเอียดการ รับประกันอุปกรณ์

 ด้านล่างจะเป็นประวัติการต่อ MA ของอุปกรณ์

หมายเหตุ : MA ของอุปกรณ์จะเห็นการรวมการ Support ทั้งหมดเข้าด้วยกัน  เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย จึงรวม บริการต่าง จำนวนมากเข้าด้วยกัน ดังนี้
Hardware รับประกันอุปกรณ์
Firmware & General Updates บริการอัพเดตเฟิร์มแวร์
Enhanced Support    บริการสนับสนุนการใช้งาน
Telephone Support   บริการสนับสนุนการใช้งาน ผ่านโทรศัพท์
AntiVirus   บริการอัพเดตฐานข้อมูลไวรัส
NGFW    ระบบ Next-Generation Firewall
Web Filtering  บริการฐานข้อมูลเว็บไซต์เพื่อการตั้งกฎการใช้งาน
AntiSpam   บริการอัพเดตฐาจข้อมูลสแปม

ซึ่งอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย ส่วนมากจะต้องมีระบบสนับสนุนการทำงานเช่นนี้ด้วยครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น