วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560

การกำหนดจำนวนวันที่ลา/หยุด/พักร้อน

การกำหนดจำนวนวันที่ลา/หยุด/พักร้อน
ขั้นแรกให้ติดตั้งโมดูล leave management หลังจากติดตั้งโมดูลเรียบร้อยแล้ว
คลิกไปที่เมนูการลา


จากนั้นให้คลิกไปที่ allocation request และคลิกไปที่สร้าง


เมื่อคลิกสร้างแล้ว ให้ใส่ข้อมูลจะมี
-รายละเอียด
-ประเภทการลา เราสามารถเพิ่มได้ เช่นลาพักร้อน
-ระยะเวลาหรือจำนวนวันที่จะกำหนดให้หยุดได้ไม่เกิน
-โหมด จะเป็นการให้เลือกว่าจะกำหนดเป็นรายบุคคลหรือรายแผนก
-บุคลากร/แผนก ส่วนนี้คือบุคคลหรือแผนกที่จะกำหนดจำนวนวันให้
เมื่อใส่ข้อมูลครบแล้วให้กดบันทึก


เมื่อกำหนดจำนวนวันลา/วันหยุดเรียบร้อยแล้ว เมื่อพนักงานจะลาจะมีตัวเลขที่เรากำหนดไว้ขึ้นบอก เพื่อให้รู้ว่าเหลือจำนวนวันที่จะลา/หยุด ได้อีกเท่าไหร่


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น