วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560

Check Authentication Client via Freeradius Server On CentOS

หลังจาก ที่ได้ ทำการติดตั้ง Freeradius แล้ว จาก Install Freeradius    จากที่ได้ทำตามLink นั้น ทำได้แต่เพียงแต่check  User จากเครื่อง Localhost  เท่านั้น  แต่อยากจะทำการ authen ผ่าน client  อื่นแล้ว เช็คจาก FreeRadius Server  บ้างล่ะ  ก็ทำได้
ให้แก้ไขไฟล์ โดยใช้ nano หรือ vi หรือ ตัว editor ที่ถนัด    nano /etc/raddb/clients.conf  ให้เลื่อนลงมาล่างสุด  แล้วเพิ่ม คำสั่งนี้ไป
#
#clients per_socket_clients {
# client 192.168.3.4 {
# secret = it123
# }
#}
//// เพิ่มต่อจากบรรทัดข้างบน
client  172.158.2.3 {      ////  ใส่ ip address ของเครื่อง client ที่ต้องการจะเชื่อมต่อ Freeradius ลงไป
secret = xxx           //// secret หรือ Preshared -key ในการเข้าถึง Client  ใส่อะไรก็ได้ เช่น test0
shortname = testauthen      //// รายละเอียดdetail  ใส่หรือไม่ก็ได้
nastype = other   /// nastype  ให้ใส่ other
}
เมื่่อเสร็จ ก็ save   หลังจากนั้น ให้ restart radius  command service radiusd restart
หลังจากนั้น ให้ทำการ Download Software สำหรับการ Test Radius ชื่อ ์NTRadPing Test     ให้ Install ปกติ

RADIUS SERVER/PORT ใส่ IP Address และ Port
Reply timeout(sec) คือ ค่าเวลาในการส่งกลับ
RADIUS SECRET KEY คือSecret key ของเครื่อง client
Username
Password
เมื่อกรอก Username Password เสร็จ ทำ ถูกต้อง ก็จะขึ้น ตามรูปด้านบน

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น