วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560

วิธีการติดตั้ง Webmin บน CentOS

วิธีการติดตั้ง Webmin บน CentOS

1. ดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งด้วยคำสั่ง wget
wget http://prdownloads.sourceforge.net/webadmin/webmin-1.650-1.noarch.rpm
2. ติดตั้งโปรแกรม โดยคำสั่งดังกล่าวจะทำให้ Webmin ติดตั้งโดยอัตโนมัติ ซึ่งอาจจะใช้เวลาสักครู่ในการติดตั้ง
rpm -U webmin-1.650-1.noarch.rpm
3. ถ้าการติดตั้งสำเร็จจะพบ Message ประมาณดังภาพ


4. พิมพ์คำสั่งเพื่อเพิ่มสิทธิในการเข้า webmin
vi /etc/webmin/miniserv.conf
5. พิมพ์คำสั่งเพิ่ม Ip ไว้ในบรรทัดสุดท้าย
allow=127.0.0.1 10.0.0.0/24  //Ip ของเรา
6. คำสั่ง Restart webmin
/etc/rc.d/init.d/webmin restart
7. ให้เปิดโปรแกรมเบราว์เซอร์แล้วพิมพ์ URL เป็น http://IP:10000 ตัวอย่างเช่น http://192.168.0.163:10000 จากนั้นให้ทำการกรอก Username และ Password ของ root


5. ในกรณีที่พิมพ์แล้วไม่สามารถเข้า Webmin ได้ให้ทำการปิด Firewall ก่อน (สำหรับการทดสอบเท่านั้น)
/etc/init.d/iptables stop
6. ในกรณีที่ไม่ต้องการปิด Firewall ให้ทำการตั้งค่าที่ Firewall ที่ไฟล์ /etc/sysconfig/iptables
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 10000 -j ACCEPT

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น