วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

วิธี ตั้งค่า Sync เวลา ของ Linux กับ Hardware

สำหรับ Linux แล้ว จะมีการเก็บเวลา ไว้ 2 ที่ คือ

เวลา บนตัว OS เองที่จะใช้ทำงานกับ App ต่าง ๆ

และ

เวลาบนตัว Hardware หรือ Bios ซึ่งปกติ แล้ว เวลาอาจไม่ตรงกันได้

สามารถตรวจเช็คเวลาปกต ได้ด้วยคำสั่ง

# date
Wed Feb 13 16:16:03 ICT 2013

ตรวจเช็ เวลาบนอุปกรณ์ได้ด้วยคำสั่ง

# hwclock
Wed 13 Feb 2013 04:16:54 PM ICT  -0.255781 seconds


ซึ่งหาก ต้องการให้ นำเวลาจาก OS ไปใส่ใน Hardware สามารถใช้คำสั่ง
# hwclock --systohc

หรือในทางกลับกัน จะนำ เวลาจาก Hardware ไปใส่ใน OS สามารถใช้คำสั่ง

#hwclock --hctosys


ที่มา
http://www.geekride.com/how-to-change-time-date-linux-hardware-clock/
วันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2556

คัดลอก vTiger เดิม มาใช้งานใหม่
จากที่ได้ทำการติดตั้ง และ ใช้งาน vTiger แล้วนั้น หากต้องการสำเนาข้อมูลจาก ระบบที่ใช้งานอยู่ สามารถทำได้ โดย แก้ไขไฟล์

config.inc.php

โดยแก้ไขค่า
$site_URL
$root_directory
$dbconfig['db_name']

อย่าลืมทำสำเนา ฐานข้อมูล และเลือกใช้งานให้ถูกต้องนะครับ