วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2560

Uptime Robot : การสมัครใช้งาน เพิ่มระบบที่ต้องการ Monitor และการตั้งค่า App บน Smart Device และข้อสรุปการใช้งาน

ขั้นตอนการใช้งาน Uptime Robot เพื่อ Monitor Server และบริการอื่น ๆ

ขั้นตอนการสมัคร

เข้า Website https://www.uptimerobot.com เพื่อทำการลงทะเบียน

กรอกข้อมูล เพื่อทำการลงทะเบียน

เมื่อลงทะเบียนเสร็จ จะแจ้งให้ทำการ ยืนยันตัวตนผ่านอีเมล์

เข้าไปตรวจสอบอีเมล์ จะพบข้อมูล ให้ทำการกด Link ที่แนบมากับเมล์
ระบบแจ้งว่ายืนยันตัวเรียบร้อยหน้าแรกของการเข้าระบบด้วย Uptime Robot

ขั้นตอนการเพิ่ม ระบบ ที่ต้องการ Monitor
ทำการเพิ่มระบบที่ต้องการ Monitor

เพิ่มระบบที่ต้องการ Monitor (ในที่นี้ Monitor Link ด้วย Port https ตั้งรอบการตรวจสอบทุก 5 นาที)
สามารถเลือกให้แจ้งเตือนไปที่อีเมล์ที่กำหนดได้

สามารแสดง Contact ที่สามารถแจ้งเตือน ได้ (มี App บน Smart Mobile ให้ใช้บริการ)

สามารถให้เชื่อมต่อผ่าน RSS เพื่อถึงข้อมูลไปแสดงได้เมื่อเพิ่ม ระบบที่ Monitor แล้ว จะมีรายการตามภาพ (สามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้)
ใช้ฟรี สามารถ Monitor ได้ 50 ระบบเพิ่มเติม
การใช้งานผ่าน Application Smart Device

Download App
Login เข้าระบบตั้งชื่อ Device เพื่อแสดงในรายการของระบบแสดงรายการที่ Monitor ระบบแสดงเป็นรายการ สามารถเข้าดูรายละเอียดได้รายละเอียดในแต่ละระบบ ที่ Monitor


แสดงรายละเอียดของ Application

สรุปการใช้งาน
จุดเด่น
- สามารถ Monitor ระบบได้ 50 ระบบ
- มี Dashboard แสดงผลได้ชัดเจน
- มี App บน Smart Device ให้ใช้งาน
- มี RSS ให้ดึงข้อมูลไปแสดงผล
- มี API ให้ดึงข้อมูลไปแสดงได้
ข้อจำกัด
- สามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้ 2 เดือน

ข้อเปรียบเทียบกับ Uptime Doctor (ตัวฟรี)
- Uptime Doctor สามารถแสดงผลย้อนหลังได้ 1 ปี
- Uptime Doctor กราฟแสดงผล ถูกใจผมเองมากกว่า
- Uptime Doctor ไม่มี API หรือ App ให้ใช้งาน

ข้อสังเกต
- ผมไม่สามารถ set Uptime Robot ให้ Monitor DNS ได้

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น