วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560

การเพิ่มรายการสินค้า

การเพิ่มรายการสินค้า

ขั้นแรกเมื่อติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว จะมีเมนูแสดงขึ้นอยู่ด้านบน
-คลิกที่เมนู สินค้าคงคลัง จากนั้นคลิกที่สินค้า


-จากนั้นคลิกที่สร้าง เพื่อเพิ่มรายการสินค้า


ภายในหน้านี้จะชื่อสินค้าให้ใส่ แถบด้านล่างจะมีอยู่ 5แถบ คือ
-ข้อมูลทั่วไป ด้านในจะมีประเภทสินค้า อ้างอิงภายใน บาร์โค้ด นโยบายการแจ้งหนี้ ลดราคา ต้นทุนและControl Purchase bills
-สินค้าคงคลัง ด้านในจะมีเส้นทาง หมวดภายในและน้ำหนัก
-การขาย ด้านในจะมีเงื่อนไขการขายและจุดขาย
-การบัญชี ด้านในจะมีบัญชีรายได้ บัญชีค่าใช้จ่ายและภาษีของลูกค้า
-โน้ต ด้นในจะมีให้กรอกรายละเอียด
เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะเห็นได้ว่ามีรายการสินค้าเพิ่มเข้าไป

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น