วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560

การติดตั้ง Wordpress

การติดตั้ง Wordpress แบบบุคคลทั่วไปสามารถทำได้ง่ายๆดังนี้

ขั้นแรก ให้ไปโหลด Wordpress มาก่อน จากเว็บ https://wordpress.org/download/


เมื่อโหลด File มาเสร็จให้แตก File


เมื่อแตก File เสร็จแล้ว ให้เข้าไปCopy File ที่ชื่อว่า wordpress


ให้นำ File ที่ Copy ไปไว้ที่ ฐานข้อมูลของเรา ในที่นี้ผมได้ไว้ที่
C:\xampp\htdocs
เนื่องจากโฟลเดอร์นี้จะมีก็ต่อเมื่อลงโปรแกรม Xampp ก่อนถึงจะมีโฟลเดอร์ดังกล่าว

วิธีติดตั้ง Xapp


เสร็จแล้วให้เข้าไปที่
localhost/phpmyadmin


ต่อไปให้กดที่ Database แล้วทำการ สร้างฐานข้อมูลที่จะใช้กับ wordpress


เมื่อสร้างเสร็จจะได้ฐานข้อมูลเปล่าๆไว้ให้ wordpress


ต่อไปให้เข้าไปที่  localhost/ชื่อfileที่เราcopyไปวางไว้ เช่น
localhost/wordpress
เพื่อทำการเซ็ทภาษา wordpress ของเรา


ทำการกรอกข้อมูลของเราลงไป แล้วกดติดตั้งเวิร์ดเพรส


เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จจะเป็นการติดตั้งเวิร์ดเพรสเสร็จสมบูรณ์


ทำการล็อคอินข้อมูลที่เมื่อกี้ได้สมัครเอาไว้


ก็จะเข้ามาสู่ wordpress ของเราแล้ว


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น