วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2560

iReport คืออะไร

iReport มีชื่อเต็มๆว่า"iReport Designer" The Report Development Tool for JasperReports and JasperReports Server (JasperReports คือ Engine Report แต่ iReport คือตัว Designer) iReport เป็น Open Source และ Freeware สามารถ Download และใช้งานได้ฟรี ที่
http://community.jaspersoft.com/project/ireport-designer
 สามารถใช้ในการสร้างรายงาน Report ในรูปแบบต่าง ๆ ที่ต้องการ เช่นเดียวกับ Report ดัง ๆ อย่าง Crystal Report เพียงแต่ iReport ถูกพัฒนาโดยใช้ Engine ของภาษา Java ฉะนั้นเครื่องที่จะใช้ก็จะต้องมีการติดตั้ง JRE หรือ JDK ซะก่อน และด้วยเหตุผลนี้เอง iReport จึงถูกใช้กับการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา Java ซะมากกว่า สามารถใช้ได้ทั้งบน Web Application ประเภท JSP หรือจะบน Desktop Application บน Java GUI หรือจะใช้งานร่วมกับ Application อื่น ๆ อย่างพวก PHP,Ruby ก็สามารถทำได้

 

iReport Designer

นอกจากจะสามารถสร้างพวก Report พื้นฐานทั่ว ๆ ไป ที่แบ่งเป็น Column / Rows / Subreport ผ่านรูปแบบของ Template ที่มีอยู่มากมายแล้ว ยังมีความสามารถที่ช่วยสร้างพวก Graph / Chart กราฟ ที่น่าสนใจ เช่น กราฟแท่ง กราฟเส้น และ Feature อื่นอีกหลายที่น่าสนใจและน่าใช้งานมาก การสร้างและออกแบบรายงานใช้เครื่องมือ iReport ซึ่งมีส่วนติดต่อผู้ใช้งาน ช่วยให้การออกแบบรายงาน การเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูลทำงานง่าย และมีส่วนช่วยเหลือในการเขียนคำสั่ง SQL สามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตาราง และเลือกฟิลด์ข้อมูลจากตารางฐานข้อมูลเพื่อนำมาแสดงรายงาน การเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลทำได้หลายชนิด เช่น Oracle MSSQL PostgreSQL MySQL เป็นต้น พร้อมทั้งสามารถเชื่อมต่อไปยังแหล่งข้อมูลประเภทไฟล์


เมื่อออกแบบรายงานเรียบร้อยและมีข้อมูลครบถ้วนแล้ว สามารถนำรายงานไปติดตั้งบน report server เพื่อให้ผู้บริหารเรียกดูรายงานข้อมูลล่าสุด อีกทั้งสามารถจัดการผู้ใช้งานที่สามารถเข้าถึง report server ได้อีกด้วย

ความเข้าใจอื่น ๆ เกี่ยวกับ iReport
นามสกุลของ iReport จะเป็น .jrxml ซึ่ง Design UI อยู่ในรูปแบบของ XML ซึ่งใน XML นี้ก็จะจัดเก็บรูปแบบ Layout ของ Report รวมทั้ง SQL พวก Query , Parameters ที่จำเป็นจะต้องใช้ในการแสดงผล แต่ใน .jrxml จะไม่มี Connection Database ให้มาด้วย ซึ่งการแสดงผล Report Viewer นั้นจะต้องสร้าง Connection ผ่านโปรแกรม แล้วค่อยโยนค่าให้กับ Report เพื่อแสดงผล ซึ่งต่างจาก Crystal Report ที่เราสามารถสร้าง Connection ไว้ในตัว Report และเรียกมันแสดงผลได้ทันที

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น