วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

Grafana: ตั้งค่า share dashboard ให้สามารถดูได้โดยไม่ต้องเข้าระบบ

1. Login to grafana web server.

2. Go to Configuration and Server Admin

3. Tab Orgs, Create new org for anonymous auth.

4. Then, Create data sources and dashboard as you want.

5. Login shell to grafana server

6. Config grafana
    # vi /etc/grafana/grafana.ini

7. Edit value in file as follow below.

    [auth.anonymous]

    enabled = true
    org_name = <<Name org in number 3>>

8. Save file after change value.

9. Restart service grafana server
   # service grafana-server restart


Ref: https://stackoverflow.com/questions/33111835/how-to-setup-grafana-so-that-no-password-is-necessary-to-view-dashboards

วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561

CLI: Elastix SIP Server แสดง Active Call (ผู้ใช้งาน) แบบ Realtime

จากที่หน้า FOP ( Flash Operation Panel ) ของ Elastix และ FreePBX ไม่สามารถ แสดง Active Call แบบทั้งหมดได้ จึงได้ลองหาวิธีที่จะแสดง Call ทั้งหมด

พบว่า มีคำสั่ง ที่น่าสนใจดังนี้
# watch -n 1 "asterisk -vvvvvrx 'core show channels' "
ผลที่ได้คือ

และคำสั่ง

วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ตั้งค่า Huawei IP-Phone eSpace 7950 เพื่อใช้งานเป็น SIP Client

IP-Phone ของ Huawei  จะมีหลายรุ่น ดังรายการตามนี้
https://e.huawei.com/th/products/cloud-communications/unified-communications/ip-phone

ส่วน ATA (Analog Telephone Adapter) ที่เราใช้งานกันทั่วไป ทาง Huawei จะเรียกว่า IAD (Integrated Access Device)

โดยสามารถทำการตั้งค่าใช้งานได้ดังนี้

1. เชื่อมต่อเครื่องโทรศัพท์เข้าระบบเครือข่ายผ่านช่อง WAN

2. ตรวจสอบ IP Address ของเครื่องโทรศัพท์ว่าได้รับถูกต้อง
กด More --> Network --> 6.Status --> 1.Network --> เรียบร้อยกด Back

3. ตั้งค่า Server กด 5.Server --> 2.SIP Server 1 จากนั้นกรอก IP SIP Server จากนั้นกด Done

การเพิ่ม Extension (หมายเลขภายใน) บน eSpace Unifiled Gateway 1960

ระบบ VoIP ของ Huawei นั้น จะมีผลิตภัณฑ์ ชื่อ eSpace ที่เป็นระบบ UC

โดย ตู้หรือ IP-PBX จะเป็น ตาม Link นี้
https://e.huawei.com/th/products/cloud-communications/unified-communications/gateways/u1900

การเพิ่ม Ext. (เลขหมายภายใน) สามารถดำเนินการตามนี้

1. เข้าเว็บ eSpace Unifiled Gateway 1960 กด “Enter management system” จากนั้นกรอก Username และ Passwordวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561

วิธีตั้งค่า ให้ Outlook Sync ข้อมูลอีเมล์จาก Exchange Server ที่ที่อายุมากกว่า 1 ปี

ได้รับแจ้ง จาก User ว่าไม่สามารถค้นหาอีเมล์ที่อายุเก่ากว่า 1 ปีได้
ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมพบกว่าเป็นการตั้งค่า ที่ Outlook ที่ใช้งานอยู่ได้ตั้งค่าไว้ว่าให้ Sync ข้อมูลแค่ 12 เดือน โดยสามารถปรับค่าดังนี้


เปิด Outlook แล้วเลือก File

วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561

การเพิ่ม UPS เข้าไปในการตรวจสอบของโปรแกรม Winpower Manager 5.5.0.0

Winpower Manager
เป็น Program UPS Management เพื่อให้สามารถตรวจสอบสถานะการทำงานของ UPS จำนวนมาก ๆ ได้

เมื่อทำการติดตั้งแล้ว สามารถใช้งานโปรแกรมได้ดังนี้

หน้าตา icon และโปรแกรม


เมื่อเริ่มใช้งาน หากต้องการเพิ่มอุปกรณ์ต้องเปิด Administrator Mode ก่อน มิฉะนั้น จะ View Only

วิธีเปิด Remote Desktop บน Windows 2016

 1. เปิดใช้งาน Remote Desktop Service
  1. ไปที่ Server Manager 
  2. เลือก Local Server
  3. เลือก Remote Desktop
  4. เลือก Allow remote connection to this computer (เลือก Security ตามความเหมาะสม)
  5. OK
 2. เปลี่ย Port ที่ Regedit เพื่อความปลอดภัย
  1. เปิด regedit
  2. เข้าไปที่ [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp]
  3. PortNumber เลือกเป็น Decimal แล้วพิมพ์ Port ที่ต้องการ (ค่าเริ่มต้นคือ 3389)
 3. เพิ่ม Firewall Rule ให้สามารถใช้งาน Port ได้
  1. ไปที่ Control Panel\System and Security\Windows Firewall
  2. เลือก Advance Setting
  3. เลือก Inbound Rules
  4. New Rule
  5. เลือก Port
  6. ใส่หมายเลข Port ที่ต้องการ
  7. เลือก Allow Connection
  8. เลือก Group Interface ที่ต้องการให้ Rule ที่สร้างจะใช้งาน
  9. ตั้งชื่อ Rule
 4. ในการ Remote ให้ทำการ เลือก Port ที่จะ Remote ด้วย
  1. ในการ Remote ให้ใส่ Port ของ RDP Server ปลายทางด้วย เช่น 192.168.1.1:9999

วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561

Upgrade Firmware: D-Link DP-G310 Wireless USB Print Server

จากการใช้งานตัว D-Link DP-G310 Wireless USB Print Server มาสักระยะพบปัญหาการใช้งานเล็กน้อย จึงตรวจสอบหา ว่ามี Firmware ใหม่บ้างหรือไม่ แก้ปัญหาอะไรไปบ้างหรือเปล่า

จากการตรวจสอบพบว่า มี Firmware ใหม่ออกมา (เทียบจากตัวที่ใช้งาน)
จาก 2.10 (2006) ->  2.30 (2008)
Firmware จาก
http://ftp.dlink.ru/pub/Printserver/DP-G310/Firmware/Rev_Cx/

ตรวจสอบ Firmware ก่อน  Update

วันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ทดสอบ ถอดชุด Raid เก็บไว้ แล้วนำเครื่องไปใช้งานอื่นพร้อม Disk ชุดใหม่ เสร็จแล้วนำ Raid ชุดเดิมกลับมาใส่อีกครั้งจะเป็นอย่างไรบ้าง

ปัญหาได้รับแจ้งจากเพื่อนมาว่า Server พังแต่ Disk ยังใช้งานได้อยู่ ถ้านำ Disk ชุดนี้ไปเสียบกับเครื่องอื่น รุ่นเดียวกันจะสามารถทำงานต่อได้เลยหรือไม่ (เบื้องต้นต้องการแค่ข้อมูลบางส่วนใน Raid ชุดดังกล่าว)

เบื้องต้อนพอดีว่ามีเครื่อง Server ว่างอยู่ พร้อม Disk 2 ชุด (4 ลูก) เลยตั้ง lab ทดสอบตามขั้นตอนนี้ครับ

 

วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ใช้เครื่องอยู่ปกติ แล้วรู้สึกว่าเครื่องทำงานหนักขึ้น เสียง(รอบ)พัดลมเพิ่มขึ้น รู้สึกได้ว่าคอมช้าลง อาจมาจาก Windows Update

จากการใช้งาน Windows 10 อยู่ปกติ แล้วรู้สึกว่าเครื่องทำงานหนักขึ้น เสียง(รอบ)พัดลมเพิ่มขึ้น รู้สึกได้ว่าคอมช้าลง อาจมาจาก Windows Update

เบื้องต้น ทำงานอยู่แล้วเสียงพัดลมดังขึ้นเอง

ตรวจสอบ CPU Usage พบว่ามีการทำงานหนักขึ้นจริง
 
 
 ตรวจสอบ Process พบว่าเป็นงานของ Windows Installer
 
 ตรวจสอบ Windows Update พบว่ามีการทำงานอยู่จริง

จึงสรุปได้ว่า การ Update Windows อาจทำให้เครื่องทำงานหนักขึ้นได้

หากจะป้องกันการทำงานดังกล่าว อาจตั้งเวลาให้เครื่องทำการ Update Windows ในช่วงเวลาที่กำหนดได้ครับ

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561

วันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561

HDD หายไปหลังจากแจ้ง Support มาเปลี่ยน TouchPad สรุปว่า ช่างลืมเสียบสาย HDD

เครื่อง Notebook มีปัญหา TouchPad ไม่สามารถใช้งานได้ แจ้ง Onsite Support เจ้าหน้าที่เข้ามาเปลี่ยน TouchPad อันใหม่ แล้ว สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว หลังจากนั้นหลายวัน User คืนเครื่องกลับมา IT ทำการตรวจสอบ จากการตรวจสอบพบว่า Disk Sata หายไปจากระบบ พบแต่ SSD ที่ลง OS ไว้ ตรวจสอบใน BIOS พบแต่ SSD ไม่พบ Harddisk

วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561

รีวิว วิธี คอนโซน Switch HUAWEI S 5700
รีวิว วิธี คอนโซน Switch HUAWEI S 5700
อันดับแรกเราต้องไปเตรียมจัดหาสาย คอนโซนมาก่อนพอได้สายมาแล้วก็เริ่มการ Config กันเลย


Console cable

       Serial to USB

วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561

วิธีแก้ไขปัญหา Mouse ขยับและคลิกไม่ตรงจุด บน vSphere Client

พบปัญหา เมื่อติดตั้ง Windows 2016 บน VMware แล้ว Mouse ขยับ และคลิกไม่ตรงจุด (จะเลื่อนไปทางขวา)

เดิมเคยพบปัญหานี้ แล้วติดตั้ง VMware Tools แล้ว จะเป็นปกติ

แต่ครานี้ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้

หาข้อมูลไปเรื่อย ๆ พบว่า เป็นปัญหามาจาก DPI ของการเรียกใช้ โปรแกรม
ให้ไปทำการ ตั้งค่า ตามภาพครับ
 (ผมใช้ Windows 10)


หลังจากที่ดำเนินการ เลือก Override high DPI.. แล้ว พบว่าไม่เกิดปัญหาดังกล่าวอีกครับ

ที่มา

วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561

FortiClient VPN ไม่สามารถเชื่อมต่อได้ เมื่อใช้งานผ่าน AIS Fiber (หรือเครือข่ายอื่น ๆ ) พร้อมแนวทางแก้ไขปัญหา

กรณีใช้งาน FortiClient VPN ผ่าน AIS จะพบปัญหา ไม่สามารถเชื่อมต่อได้ ตามภาพ
จะ Error ประมาณ ช่วงที่ 98%

ใช้ Elastix แล้ว เมื่อโทรเข้าระบบตอบรับอัตโนมัติ ของปลายสายแล้ว เมื่อต้องกดปุ่ม # จะได้ยินเสียงคำว่า Transfer

ท่านที่ใช้งานระบบ Elastix แล้วโทรออกไปยัง เบอร์ปลายทาง แล้วต้องกดรหัส แล้วตามด้วยเครื่องหมาย # จะได้ยินเสียง ค่าว่า Transfer ตาม และจะได้ยินเสียงอื่น อีกเล็กน้อย

พบว่า การกดเครื่องหมาย # จะเป็นการส่ง ค่าให้โอนสายให้ระบบรับทราบ แต่ไม่มีค่าที่ส่งไป จึงทำให้ระบบแจ้ง Error ดังกล่าว

การแก้ไขเบื้องต้นทดสอบ โดยทำการตั้งค่าตามนี้
พบว่าสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ครับ


Windows Server 2016 พบปัญหา IP Duplicate สามารถแก้ไขผ่าน Registry

หลังจากติดตั้ง Windows Server 2016 พบปัญหาไม่สามารถเข้าทำการตั้งค่า IP ได้ (ตั้งค่าแล้วระบบแจ้งว่าได้ IP 169.x.x.x และแจ้งว่า IP Duplicate

สามารถแก้ไขโดยการปรับ Registry1.  Click Start , type regedit in the Start Search box, and then press ENTER. 
2.  Locate the following registry key: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters 
3.  On the Edit menu, point to New , and then click DWORD Value . 
4.  Type ArpRetryCount . 
5.  Right-click the ArpRetryCount registry entry, and then click Modify . 
6.  In the Value data box, type 0 , and then click OK . 
7.  Exit Registry Editor. 
(Reboot)

ทดสอบแล้วสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ครับ

วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

Uptime Robot ทำ Dashboard ให้ User ตรวจสอบระบบได้ด้วยตัวเอง

จากที่เคยแนะนำการใช้งาน Uptime Robot เพื่อ Monitor ระบบ
http://www.itfinities.com/2017/01/uptime-robot-monitor-app-smart-device.html

Uptime Robot มีความสามารถเพิ่มเติมอีกอย่าง คือ ทำ Dashboard รายงาน ว่าระบบที่ Monitor นั้น มีสถานะเป็นอย่างไรอยู่ ซึ่งจะสะดวกกรณีที่ต้องการให้ User ดูระบบเองได้ว่า มีตัวไหนล่ม หรือ ให้บริการอยู่  (เคยเห็น ISP บางเจ้าทำแบบนี้)

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

review การแจ้งซ่อม Notebook Dell แบบ Onsite

ได้รับแจ้งจากยูเซอร์ว่า พบปัญหาเครื่องโน๊ตบุ๊คเปิดไม่ติดหลังจากลุกออกจากเครื่องไปประมาณ 20 นาที

ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเครื่องเปิดไม่ติดกดปุ่มพาวเวอร์มีไฟกระพริบ 1 ครั้ง แต่ไม่มีสัญญาณอะไรตอบสนองเพิ่มเติม

ถอดแบตเตอรี่เสียบใหม่ก็ยังเป็นเหมือนเดิมเคยได้ยินว่ามีอาการไฟค้างบอร์ดให้ทำการถอดแบตเตอรี่แล้วกดปุ่ม power ค้างไว้ 20 ถึง 30 วินาที ทดสอบแล้วก็ยังมีปัญหาเหมือนเดิม

จึงได้ทำการโทรหา Dell Call Center ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดไว้กับตัวเครื่อง กด Express service Code ที่อยู่กับตัวเครื่อง สอบถามเจ้าหน้าที่แจ้งปัญหาและอาการ

เจ้าหน้าที่ให้ทำการถอดแบตและกดปุ่ม power ค้างเพื่อเคลียร์ไฟล์ในบอร์ด (เหมือนที่ได้ลองทำ)
แต่ยังไม่สามารถใช้งานได้
เจ้าหน้าที่จึงให้กดปุ่มฟังก์ชันและ esc ค้างไว้ แล้วเสียบสายไฟ ได้ยินเสียงเหมือนพัดลม CPU จะหมุนแต่ไม่หมุน เสียงประมาณติ๊กติ๊กติ๊กติ๊ก

 สู้กันอยู่สักพักแต่ไม่ดีขึ้นเนื่องจากเวลาที่แจ้งเป็นเวลา 3 ทุ่มกว่าเจ้าหน้าที่จึงแจ้งว่าจะเปิดเคสวันพรุ่งนี้และวันมะรืนช่างของ Dell จะเข้า Onsite และได้แจ้งข้อมูลสถานที่ ที่อยู่

อีกสักครู่จึงได้รับเมล์จาก Dell ว่าได้เปิดเคสเรียบร้อยแล้ว วันรุ่งขึ้นมีเจ้าหน้าที่เดียวโทรมาสอบถามว่าจะเข้ามา Onsite ในวันถัดไป คุยกันปกติเรียบร้อยดี


ตัวอย่างอีเมล์แจ้งเปิด Case ของ Dell

วันอังคารที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561

Exchange 2010 : List Mailbox Sizes

ขั้นตอนการ Export ขนาดกล่องจดหมายของผู้ใช้ และเรียงจากขนาดมากสุดมาน้อยสุด

1. Login to your Exchange 2010 server
2. Run Exchange PowerShell as Administrator
3. Run PowerShell string
Get-MailboxStatistics -Database "Mailbox Database XXXXXXXXXXXXX" | Select DisplayName, ItemCount, TotalItemSize | Sort-Object TotalItemSize -Descending | Export-CSV C:\filename.csv
4. Alter the mailbox database number and the export address as required

Ref: community.spiceworks.com

วันพุธที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2561

Exchange Server 2010: เพิ่มเวลาการจองปฏิทินล่วงหน้าเป็น 365 วัน

Use the Set-CalendarProcessing cmdlet to modify calendar processing options for resource mailboxes, which include the Calendar Attendant, resource booking assistant, and calendar configuration. Note that this cmdlet is effective only on resource mailboxes

The BookingWindowInDays parameter specifies the maximum number of days in advance that the resource can be reserved. Valid input is an integer from 0 through 1080. The default value is 180 days. The value 0 means today.

ขั้นตอนการตั้งค่า

1. เปิด Exchange Management Shell

2. พิมพ์ Get-CalendarProcessing -Identity "mailbox" | Format-List เพื่อดูข้อมูลการตั้งค่า


3. พิมพ์ Set-CalendarProcessing -Identity "mailbox" -BookingWindowInDays 365 เพื่อตั้งค่าจำนวนวันที่มากที่สุดในการจองปฏิทินล่วงหน้า

4.พิมพ์ Get-CalendarProcessing -Identity "mailbox" | Format-List อีกครั้ง เพื่อตรวจสอบข้อมูลการตั้งค่า


 Ref: technet.microsoft.com