วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560

การใช้งานโมดูลเงินเดือน

การใช้งานโมดูลเงินเดือน

ขั้นตอนแรกจะต้องติดตั้งโมดูลก่อน เมื่อติดตั้งโมดูลเรียบร้อยแล้วจะมีแถบเมนูขึ้นที่ด้านบน
คลิกไปที่โมดูลเงินเดือน เมื่อคลิกเข้ามาแล้วจะเป็นสลิปเงินเดือนบุคลากร และจะมีแถบเมนูที่ด้านซ้าย
- สลิปเงินเดือนบุคลากร
- ชุดสลิปเงินเดือน
- การตั้งค่า จะมี การตั้งค่าต่างๆ, โครงสร้างเงินเดือน, Salary Structure Hierarchy, กฎเงินเดือน, Contribution Registers


ถ้าต้องการจะสร้างสลิปเงินเดือนให้คลิกที่สร้าง เมื่อคลิกเข้ามาแล้วจะมีให้ใส่ข้อมูลดังนี้
- บุคลากร
- ระยะเวลา
- สัญญา
- อ้างอิงถึง
- โครงสร้าง
- ชื่อสลิปเงินเดือน
- ใบลดหนี้
ในส่วนของแถบด้านล่างจะมี
- วันทำงานและอินพุต
- การคำนวณเงินเดือน
- รายละเอียดตามหมวดเกณฑ์เงินเดือน
- ข้อมูลทางบัญชี
เมื่อใส่ข้อมูลครบตามที่ต้องแล้ว กดบันทึก


ส่วนต่อไปจะเป็นชุดสลิปเงินเดือน
เมื่อคลิกเข้ามาแล้วให้คลิกที่สร้างเพื่อสร้างชุดสลิปเงินเดือน


เมื่อคลิกที่สร้างแล้ว ด้านในจะมีให้ใส่ข้อมูล
- ชื่อ
- ระยะเวลา
- ใบลดหนี้
- สลิปเงินเดือน
เมื่อใส่ข้อมูลครบแล้วให้กดบันทึก


ในส่วนของการตั้งค่า จะไม่มีอะไรมาก มีให้เลือกตั้งค่าแค่ระบบการจ่ายเงินของประเทศนั้นๆ


ส่วนของโครงสร้างเงินเดือน เมื่อคลิกเข้ามาแล้วให้คลิกที่สร้าง เพื่อสร้างโครงสร้างเงินเดือน


เมื่อคลิกสร้างเข้ามาแล้ว จะมีให้ใส่ข้อมูล คือ ชื่อ, อ้างอิงถึง, Parentและกฎเงินเดือน เมื่อเสร็จแล้วให้บันทึกข้อมูล


เมนูกฎเงินเดือน เมื่อคลิกไปแล้วให้คลิกที่สร้าง


เมื่อคลิกเข้ามาที่สร้างเรียบร้อยแล้ว ให้ใส่ข้อมูลดังนี้
- ชื่อ
- Category
- รหัส
- กำหนดเลขที่เอกสาร
- เปิดใช้งาน / ปรากฎบนสลิปเงินเดือน
แถบใต้ล่างจะมี  ทั่วไป, Child Rule, อินพุตและรายละเอียด
เมื่อใส่ข้อมูลครบแล้วกดบันทึก

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น