วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560

การใช้งานโมดูลการแจ้งหนี้

การใช้งานโมดูลการแจ้งหนี้

ในขั้นแรกเมื่อเราติดตั้งโมดูลเรียบร้อยแล้ว จะมีแถบขึ้นด้านบนเมื่อคลิกแล้วจะได้หน้านี้ขึ้นมา


ในส่วนของโมดูลนี้จะมีแถบที่ด้านซ้าย โดยจะแยกกันมี
-การขาย จะมี ใบกำกับภาษี, การชำระและลูกค้า
-การซื้อ จะมี Vendor Bils, Employee Expenses, การชำระและผู้ขาย
-ที่ปรึกษา จะมี บันทึกรายวันและผังบัญชี
-การรายงาน จะมี Business IntelligenceและPDF Report
และในหน้า Dashboard จะมีคอลัมน์ให้คลิกเพื่อจัดการงาน


ในหน้านี้จะเป็นส่วนของใบแจ้งหนี้ เมื่อเราคลิกสร้างเรียบร้อยแล้วจะได้ขึ้นมาเป็นใบ invoice ฉบับร่าง จะมีให้เพิ่มลูกค้า, payment term, วันที่ออก, พนักงานขาย, ทีมขาย, รายการจากใบแจ้งหนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น