วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560

ตัวอย่างการสร้าง report จาก ireport

1.ต้นฉบับใบลาหยุดบริษัท ซีซีเอ็น-เทค จำกัด(มหาชน)

2. เริ่มการออกแบบรายงานในโปรแกรม


   2.1เครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบรายงานข้างต้นมี Image เป็นเครื่องมือที่ทำงานแทรกรูปจากคอมพิวเตอร์ของเรา

   2.2 line เป็นการลากเส้นทรงสามารถปลับมุมได้

   2.3 Static Text เป็นเครื่องที่ในการสร้างกล่องข้อความที่นำมาแสดงหากเป็น Text feild เมื่อพีวิวโปรแกรมจะไม่ทำการพีวิวให้เนื่องจาก Text field จะเป็นเครื่องมือที่ทำการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดงหากข้อมูลไม่ตตรงกันจะไม่สามารถแสดงตัวอย่างได้

3.จัดรูปแบบของฟอร์มรายงานตามตั้นฉบับ

4.สามารถนำแบบฟอร์มไปใช้งานกับเว็บไซต์ได้


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น