วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560

คำสั่ง Linux สำหรับ ดู version package นั้นๆ

หากต้องการอยากรู้ Version ของตัว Package นั้นๆ โดยใช้ rpm หรือ Red-hat Package Manager คือ ตัวจัดการ Package

ใช้คำสั่งง่ายๆ เช่น rpm -q  ตามด้วย package ที่ต้องการจะดู

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น