วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560

การใช้งานโมดูลการซ่อมแซม

การใช้งานคำสั่งซ่อม

เมื่อติดตั้งโมดูล Repairs Management เรียบร้อยแล้ว จะมีเมนูขึ้นมาแล้ว ให้คลิกที่การซ่อมแซม
ให้คลิกที่สร้างคำสั่งซ่อม


เมื่อคลิกไปที่สร้างแล้ว


ในส่วนของหน้านี้จะมีข้อมูลให้ใส่ คือ อ้างอิงการซ่อม สินค้าที่ซ่อม ปริมาณสินค้า คู่ค้า ตำแหน่งปัจจุบัน ตำแหน่งจัดส่งและวันหมดอายุการรับประกัน ในส่วนของแถบด้านล่างจะมี
-การดำเนินการ จะมี ชนิด สินค้า รายละเอียด ตำแหน่งที่มา ตำแหน่งปลายทาง จำนวน ราคาต่อหน่วย ภาษี ไปยังใบแจ้งหนี้และรวม
-การแจ้งหนี้
-โน้ต

เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว รายการสั่งซ่อมจะไปขึ้นโชว์

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น